Skip to content

Implementering av affärssystem

Låt xperitus optimera era affärsprocesser. Vi erbjuder skräddarsydda ERP-lösningar som driver tillväxt för företag. xperitus är Oracle Partner och experter på affärssystemen NetSuite och JD Edwards.

15 års erfarenhet av implementering av ERP för tillverkningsindustrin, distributörer, grossister och underhållsföretag.

Vi är experter på Oracles affärssystem NetSuite och JD Edwards och är verksamma både på den svenska marknaden och i övriga Norden

Att byta till ett nytt affärssystem är en investering för framtiden för hela företaget. Det handlar inte bara om att effektivisera och hantera de dagliga rutinerna, utan också om att ge din verksamhet de verktyg och de nya funktioner det behöver för att driva tillväxt och utvecklas i en alltmer digital värld.
xperitus erbjuder alla typer av konsultation kring affärssystem och ERP-lösningar, samt implementation av Oracles affärssystem NetSuite och JD Edwards. Vår långa erfarenhet inom affärsprocesser, systemimplementeringar och integrationer är en avgörande framgångsfaktor för ett lyckat affärssystembyte.
xperitus hjälper dig att navigera i marknadens utbud och hitta det bästa affärssystemet som passar just dina unika behov. Med vår expertis och stöd blir övergången till ett nytt affärssystem enklare och mindre tidskrävande. Tillsammans skapar vi en heltäckande lösning som automatiskt stärker dina affärsprocesser. Genom att anlita oss får du tillgång till den expertis som kan vara avgörande för att uppnå målen för ditt projekt.
xperitus är ett konsultföretag som specialiserat sig på implementering av affärssystemen NetSuite och JD Edwards. Vi har över 15 års erfarenhet av ERP för bland annat tillverkningsindustrin, distributörer, grossister och underhållsföretag.

Implementering av nytt affärssystem

Att implementera ett nytt affärssystem är en komplex process som påverkar många delar av verksamheten. Varje företag har sina unika behov och mål, och det är viktigt att systemet stödjer företaget på rätt sätt.

På xperitus hjälper vi våra kunder inte bara med systemfrågor och tekniken, utan också i hög grad med deras process- och verksamhetsutveckling. 

En integrerat plattform som hanterar allt från tillverkning, order, lager och logistik samt fakturering till inköp, försäljning, ekonomi, bokföring och redovisning kan revolutionera företagets affärsprocesser. Med över 15 års erfarenhet inom implementering av affärssystem är vi en pålitlig partner för att leverera lösningar och funktioner som optimerar era affärsprocesser. 

Vi bistår även företag som ska välja affärssystem. Rådgivning är en nyckelkomponent i vår helhetsapproach till affärssystemimplementering.

Implementering av nytt affärssystem
Implementering av affärssystem

Med xperitus får ni tillgång till konsulter med djupgående branschkunskap från olika sektorer. Denna unika kombination av expertis möjliggör skräddarsydda lösningar som är anpassade efter era specifika utmaningar och mål. Vi åtar oss även uppgraderingsprojekt och analys av möjligheter att ersätta befintliga system och kundmodifieringar med ny standardfunktionalitet. Dessutom arbetar vi med förbättrings- och förändringsprojekt för att maximera fördelarna från era befintliga applikationer.

Vi strävar inte bara efter att lösa aktuella problem utan att även förbereda företaget för framtida utmaningar. Med xperitus får ni inte bara stöd under implementationen utan också en långsiktig partner som förstår era utmaningar och hjälper er att växa, utvecklas och nå era målsättningar.

Implementationsplan för affärssystem

Implementationsplan för affärssystem

För att lyckas med implementeringen av affärssystemet arbetar vi efter en väl beprövad plan som inkluderar analys och planering, design, utveckling, testning, driftsättning, support, utbildning och uppgradering. Varje kund har sina unika behov och mål, så faserna kan variera och överlappa varandra.

Analys och planering vid val av affärssystem

1. Analys och planering vid val av affärssystem

Vi strävar efter att göra varje implementering så framgångsrik och smidig som möjligt genom noggrann analys och planering. Projektet inleds alltid med en förstudie för att fastställa omfattningen och kravspecifikationen för ditt unika projekt.

Våra erfarna konsulter arbetar nära er organisation för att identifiera och förstå era affärsprocesser. Med vår erfarenhet inom affärssystem ger vi råd om bästa praxis och optimal användning av systemet. Vi säkerställer också att ert nya affärssystem inte bara uppfyller era nuvarande behov utan också positionerar er för framtida tillväxt och utveckling.

Design av affärssystem

2. Design av affärssystem

Vårt fokus ligger på att förstå kundernas verksamhet och processer för att erbjuda smarta lösningar som underlättar deras vardag. Genom nära samarbete med kunderna identifierar vi behov, definierar krav och kartlägger arbetsflöden.

I designfasen utgår vi från vår förståelse för nuvarande arbetsflöden, data och information för att skapa en detaljerad design för det nya affärssystemet. Vi beslutar hur man ska omforma processerna för att dra nytta av systemet, inklusive skapande av nya, effektivare arbetsflöden och integration av andra affärsprocesser. Då systemet ska stödja och automatisera många olika funktioner strävar vi efter att göra varje implementering så effektiv och användarvänlig som möjligt.

Utveckling, konfigurering och integration av affärssystem

3. Utveckling, konfigurering och integration av affärssystem

Efter noggrann analys och med tydliga designkrav kan utvecklingsfasen börja. Detta innebär att konfigurera och göra anpassningar för att stödja de omformade processerna. Integration med andra befintliga system, som inte ersätts av affärssystemet, kan också vara en del av denna fas.

Vi strävar alltid efter att optimera användningen av standardfunktioner. Men eftersom systemet ska stödja er verksamhet erbjuder vi inte bara standardlösningar utan även kundanpassade lösningar som exakt uppfyller era specifika krav och behov.

Med värdefull erfarenhet av utveckling och integration med andra system säkerställer vi att era processer är sömlösa och effektiva, vilket maximerar nyttan och användandet av affärssystemet.

Testning av affärssystem

4. Testning av affärssystem

Testning och utveckling kan ske samtidigt. Initial testning av affärssystemets grundläggande funktioner följs av omfattande testning av dess fulla kapacitet. För att garantera en smidig användarupplevelse låter vi några utvalda medarbetare testa systemet i en verklig arbetsmiljö. Detta innebär att de utför sina dagliga aktiviteter med hjälp av det nya affärssystemet.

Genom denna process identifieras eventuella brister, buggar eller ineffektiva processer som kan åtgärdas innan systemet rullas ut till hela organisationen. Den grundliga testningen bidrar till att minimera risken för problem och säkerställer att systemet är robust och optimerat för att möta de specifika behoven inom er verksamhet.

Driftsättning (go-live) av affärssystem

5. Driftsättning (go-live) av affärssystem

Efter konfiguration, data-migration och testning är det dags för driftsättning. Under go-live fasen är precision och metodik av yttersta vikt för att minimera eventuella problem. När systemet släpps för full drift, påbörjar medarbetarna användningen av det i sina dagliga arbetsuppgifter. Vi finns med er hela vägen, redo att snabbt svara på frågor, förklara systemfunktioner och lösa eventuella problem i realtid.

Genom att snabbt identifiera och åtgärda eventuella utmaningar eller förbättringsområden strävar vi efter att säkerställa en stabil och effektiv användning av det nya affärssystemet på lång sikt.

Support av affärssystem

6. Support av affärssystem

För en smidig och friktionsfri verksamhet står vår supportavdelning till förfogande för att snabbt, enkelt och effektivt hjälpa er att lösa era ärenden. Vi har lång erfarenhet av att ge våra kunder support både på svenska och engelska samt i olika typer av ärenden. Vi analyserar och åtgärdar återkommande problem för att effektivisera era affärsprocesser.

När du anlitar xperitus hanterar vi en transparent supportprocess där du via mejl och/eller via en kundportal alltid är uppdaterad med senaste status för era ärenden. Du har även full kontroll på kostnaderna genom vår godkännandeprocess vid service- eller andra ärenden som kräver åtgärder. Som ärendesystem använder vi Oracle NetSuite CRM system där ärendehantering är en standardfunktion.

Utbildning inom affärssystem

7. Utbildning inom affärssystem

Utbildning av medarbete är en viktig framgångsfaktor vid implementering eller uppgradering av ett affärssystem. Genom att anlita xperitus tar ni del av lång erfarenhet inom utbildningstjänster för affärssystem, vilket kan vara nyckeln till ett lyckat projekt. Vi erbjuder även mentorskap för att bäst stärka era interna resurser och vidareutveckla deras kompetenser.

Vi skräddarsyr träningar och utbildningar för samtliga av våra produkter och tjänster. Vi och våra partners har lång erfarenhet av att tillhandahålla skräddarsydd träning, antingen via oss eller genom Oracle University.

Organiserad utbildning direkt från starten av ett projekt minskar utbildningskostnaden och reducerar behovet av framtida support, vilket är en av de främsta anledningarna till en kostnadseffektiv strategi för långsiktig framgång.

Uppgradering av affärssystem

8. Uppgradering av affärssystem

För att bibehålla konkurrenskraft och effektivitet är det av avgörande betydelse att kontinuerligt utveckla och förbättra användandet av affärssystemet.

När det gäller uppgradering av affärssystem är xperitus en pålitlig partner för en smidig och lyckad övergång. Med vår tekniska och funktionella kompetens samt förståelse för er verksamhet, säkerställer vi att varje uppgradering blir en möjlighet att ytterligare öka effektiviteten och maximera systemets potential.

Vi inleder varje uppgraderingsprojekt med att analysera era nuvarande system och affärsbehov. Denna första fas är avgörande för att skräddarsy en uppgraderingsstrategi som är anpassad efter era unika krav. Vår målsättning är inte bara att upprätthålla funktionalitet utan också introducera förbättringar och ny, smart funktionalitet som gynnar er verksamhet.

Under själva uppgraderingsprocessen säkerställer vi minimal störning i er dagliga drift. Våra erfarna konsulter hanterar varje steg med precision och noggrannhet, och vi håller er informerade om framsteg och eventuella utmaningar längs vägen.

Uppgraderingsprojekt innefattar även en noggrann testfas för att garantera systemets stabilitet och korrekthet efter uppgraderingen. Vi strävar efter att överlämna ett system som inte bara möter dagens krav utan även är redo för framtida utmaningar och teknologiska trender.

Genom att välja oss för uppgraderingsprojekt inom ert företag får ni inte bara tillgång till vår kompetens utan även en partner som förstår er verksamhet och era affärsprocesser. Vi är här för att göra er uppgraderingsresa så smidig och framgångsrik som möjligt och för att säkerställa att ert affärssystem är rustat för framtiden.

Din partner vid nytt affärssystem

xperitus hjälper dig att hitta rätt affärssystem för ditt företag, vare sig det gäller ett on-prem, hybrid eller molnbaserat affärssystem. Vi förstår vikten av att hitta en systemlösning som inte bara är anpassat efter era nuvarande behov, utan är flexibelt och skalbart när ert företag växer.

xperitus är specialister på ERP-lösningar samt implementering affärssystem för verksamheter och organisationer i olika branscher och sektorer. xperitus arbetar med företag av alla storlekar, från små och medelstora företag till stora företag, både på den svenska marknaden och i övriga Norden. 

Implementering av ERP-system

Fördelar med xperitus vid implementering av affärssystem

updated

Komplett lösning vid implementering av affärssystem

Vi inleder alltid projektet med en förstudie för att fastställa de befintliga affärsprocesserna och ditt unika projekts omfattning och kravspecifikation.
lightbulb

Bred expertis inom affärssystem

Våra konsulter inom affärssystem har erfarenhet av implementeringar i alla olika storlekar, inklusive globala roll-outs för koncerner.
effective

Maximera fördelarna med ett affärssystem

Förbättrings- och förändringsprojekt för att maximera systemstöd och integrera era befintliga applikationer.

practice

Effektiva uppgraderingar av affärssystem

Uppgraderingsprojekt och hjälp med analys av möjligheterna att ersätta befintliga kundmodifieringar med ny standardfunktionalitet.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.