Skip to content

NetSuite för tillverkande företag

NetSuite’s tillverkningsmodul hjälper produktionsverksamheter att utveckla, tillverka och distribuera produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Tillverkningsmodulen är en integrerade del av planeringen av hela försörjningskedjan.

Branschspecifik funktionalitet för olika tillverkningsprocesser

Med NetSuite får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

Oracle NetSuite ERP är ett integrerat molnbaserat affärssystem, utformat för att effektivisera och optimera processerna för tillverkande företag. NetSuite ersätter behovet av flera separata system genom att erbjuda en enhetlig plattform som stödjer affärs- och tillverkningsprocesser samt försörjningskedjor.
NetSuite’s tillverkningsmodul hjälper produktionsverksamheter att utveckla, tillverka och distribuera produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Modulen bidrar till ökad produktiviteten i processerna och optimerar samtidigt nyttjandet av resurser för att säkerställa kundnöjdhet och förväntningar inom pris, kvalitet och leverans.
NetSuite erbjuder branschspecifik funktionalitet för olika tillverkningsprocesser och passar företag i alla storlekar. 
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom tillverkning. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.

ERP för tillverkning

Tillverkningsmodulen är en integrerade del av planeringen av hela din försörjningskedja. Modulen assisterar i situationer som rör tillgänglighet av resurser och maskiner, planerad produktion, materialtillgång och hur man justerar produktion vid leveransstörningar eller efterfrågeökningar. Helt integrerad rapportering av produktionsprocessen i realtid ger även full kontroll av lager, kundorder och ekonomiprocesserna vilket bidrar till att minska kostnader och öka intäkterna.
NetSuite för tillverkande företag
ERP för tillverkningsindustrin

NetSuite är utformat för att skala med ditt företag och supporterar din tillväxt och förändrade verksamhetskrav över tid. Med flexibla standardverktyg kan man själv anpassa systemet och skapa integrationer till andra system, vilket säkerställer stöd för alla affärsprocesser. Med NetSuite får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

Moduler anpassade för tillverkande företag:

Ekonomi och rapportering: Hanteras i realtid genom NetSuite. Hanterar bankbetalningar och kontoavstämningar genom filer, samt verktyg för fakturaskanning. Anläggningsregister och koncernredovisning, inklusive konsolidering och hantering av utländska dotterbolag med olika valutor, är också integrerade.

Inköp: Hanterar dina leverantörsrelationer och avtal. Automatisera och effektivisera dina inköpsprocesser med bibehållen kontroll och analysförmåga av kostnader. Uppföljning i realtid av öppna orders och förseningar till leverantörsuppföljning ger dig en total kontroll av din inköpsprocess.

MRP Material- och produktionsplanering: Säkerställer att rätt material finns i rätt mängd i rätt tid för att kunna tillverka produkter enligt orderbehovet. Grafisk drag n’ drop applikation för kapacitetsplanering.

Tillverkning: Stöd för orderbaserad, orderlös eller outsourcad tillverkning. Rapportera produktionsdata i realtid i användarvänligt användargränssnitt med stöd för skanning av streckkoder. Skapa operationslistor med tydliga arbetsinstruktioner i både text och bild.

WMS Lager och Logistik: Lagerhanteringsmodulen kompletterar funktionerna i moduler för lager- och orderhantering. Ökar kundnöjdheten då fler kunder får rätt varor i tid och i önskat skick. Stödjer spårbarhetskrav som partinummer/serienummer samt bäst före datum. Med WMS modulen hanteras alla lagerprocesser mobilt via skanning av streckkoder, vilket optimerar och säkrar lagerprocessen i realtid och minimerar fel.

QMS Kvalitetskontroll: Definierar och upprätthåller inspektionsplaner och hanterar kvalitetskontrollprocesser effektivt. Kontrollera färdigtillverkad produkt eller i operation. Utför kvalitetskontroller mobilt i din läsplatta (tablet) och använd dess kamera för att dokumentera avvikelser.

Kundorderhantering: Optimerar lagerhantering, minskar fraktkostnader och förbättrar kundupplevelsen med automatiserade processer och realtidsinformation.

CRM och marknadsföring: Hanterar hela kundlivscykeln med en integrerad lösning för CRM, marknadsföring och kundsupport.

erp-tillverkning-1

Nyckelfunktioner

Ekonomi och rapportering
 • All bokföring i realtid
 • All rapportering i realtid (resultaträkning, balansräkning, lagervärdering etc.)
 • Rapportering med ’per den’ (as-of) funktionalitet
 • Bankbetalningar vid fil
 • Kontoavstämning via fil
 • Fakturaskanning
 • Anläggningsregister
 • Koncernredovisning, konsolidering, utländska dotterbolag med olika valutor
Inköp
 • Beställningspunkt
 • Inköp till order (PTO)
 • Inkommande containerhantering (konsolidering av inköpsorder)
 • Offerthantering
 • Avtalshantering
 • Avropsorder
 • Retur till leverantör
 • Globalt leverantörsregister (multi-subsidiary)
 • Koncerninterna transaktioner (intercompany)
MRP – Material- och produktions-
planering
 • Prognoshantering
 • Nettobehovsplanering av material (MRP, DRP)
 • Produktionsplanering (MPS)
 • Skapar inköpsorder, produktionsorder, interna transferorder
 • Orderförslag med hänsyn till ledtider, partiformningsregler, beställningskriterier etc.
Tillverkning
 • Producera mot lager, mot order eller orderlös tillverkning  
 • Materialreservation
 • Produkter i arbete (PIA) rapportering i realtid och historiskt (as-of).
 • Rapportering av verklig tillverkningskostnad.
 • Mobilapp för realtidsrapportering i produktion
 • Grafisk produktionsplanering
 • Arbetsinstruktioner
 • Ändringshantering av struktur (ECO)
 • Spårbarhet av serienummer/partinummer
WMS – Lager & Logistik
 • Globalt artikelregister
 • Lagerplatser
 • Spårbarhet serienummer/partinummer
 • Inventering i mobilapp och streckkodsavläsning
 • Lageroptimering (zoner, många lagerplatser, logiska/fysiska platser)
 • Mobilapp för skanning av streckkoder för att förenkla och kvalitetssäkra lagerprocesser
 • Automatisering av inleveranser, utleveranser, plock till produktion
 • Automatiserad frisläppning av kundorder
QMS – Kvalitetskontroll
 • Kontroll i processerna inleverans, utleverans, produktion, lager
 • Mobilt tablet interface med kamerafunktionalitet
 • Utskrift av CoA – Certificate of Analysis
Kundorderhantering
 • Flexibel prissättning med rabatt- och kampanjhantering
 • Reservera mot lager eller försörjningsorder (inköp, tillverkning, transfer)
 • Reservera del av lager för säljkanal/kundgrupp, eller med marginaloptimering
 • Automatisk fakturering
 • Garantihantering
 • Returhantering
 • Globalt kundregister (multi-subsidiary)
 • Koncerninterna transaktioner (intercompany)
CRM och marknadsföring
 • Ingår alltid i NetSuite – du behöver inte en separat licens
 • Sälj: Lead till kund, Offerthantering,
  Aktiviteter (to do’s, möten, telefonsamtal), kalender
 • Marknad: Kampanj, Prenumerationshantering, Nyhetsbrev,
 • On-line formulär
 • Support: Ärenden via mejl eller on-line
  formulär, automatisk tilldelning,
  eskaleringsfunktionalitet, tidsredovisning.

Fördelar

increase

Förbättrad service

Branschledande hantering av kundrelationer förbättrar verksamhetens servicehantering.
handshake-1

Förenklad planering

Följsamma applikationer underlättar och förbättrar planeringen av finansiella mål.
loupe

Värdefulla insikter

Integrerad och följsam affärsintelligens som ger tillverkande företag värdefulla insikter.

practice

Effektivt

Internet-of-things låter tjänster, anställda och processer interagera med varandra sömlöst.
server

Sänkta kostnader

Reducera behovet av tredjepartslösningar och spendera mindre tid på administration.
goal

Höjd kvalitet

Minska felmarginaler i alla delar av verksamheten.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.