Skip to content

Oracle NetSuite ERP

Ett molnbaserat affärssystem för tillverkningsindustrin, distributörer, FieldService-företag och projektdriven verksamhet.

 • SaaS-lösning (Software as a Service)
 • Prenumerationsbaserat = förutsägbar ägandekostnad
 • Modulbaserat - betala bara för de moduler du använder
 • Automatiska uppgraderingar ingår, 2 ggr/år
 • Helt integrerat ERP-system
 • Inbyggda BI-komponenter
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Automatisera och effektivisera dina affärsprocesser
 • Alltid tillgängligt via webbläsare
Oracle NetSuite ERP är ett molnbaserat affärssystem, designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher. Genom att från grunden vara byggt som just ett molnbaserat affärssystem erbjuds ett fördelaktigt och kostnadseffektivt ägande med hög tillgänglighet.

Oracle NetSuite är världsledande inom publika och molnbaserade affärssystem och erbjuder mycket konkurrenskraftiga lösningar. Det används av företag i olika storlekar och branscher, till exempel inom tillverkning, distribution (partihandel, trading, lager), distribution via 3PL plattform (Amazon, Shopify, eBay) , fältservice (Field Service - installation, underhåll och service) samt projektdriven verksamhet (konsultverksamheter, IT-leverantörer med flera företag på marknaden).

xperitus är Oracle NetSuite Partner i Sverige och övriga Norden och har under 15 år fokuserat på att leverera NetSuite affärssystem till företag inom tillverkning, distribution och fältservice/installation. Som specialister på NetSuite och experter på affärsprocesser kan vi på xperitus implementera, konfigurera och optimera affärssystemet. Genom vår kompetens och erfarenhet säkerställer vi framgångsrika integrationer med effektiva flöden mellan applikationer och program i ett gränssnitt som är skräddarsytt och skalbart för din verksamhet.

Kan 37.000+ företag ha fel? Varför du också ska välja NetSuite molnbaserat ERP system!

Implementering av Oracle Netsuite affärssystem
xperitus är Oracle NetSuite Solution Provider

NetSuite affärssystem erbjuder en plattform för alla affärsprocesser

 • Ekonomi och rapportering
 • Inköp
 • MRP material- och produktionsplanering
 • Tillverkning
 • WMS lager och logistik
 • QMS kvalitetskontroll
 • CRM och orderhantering
 • Installation, underhåll, service (Field Service management)

Intresserad av NetSuite ERP? Ladda ner NetSuite-broschyren.

De olika modulerna i NetSuite affärssystem hjälper företag att effektivisera sina affärsprocesser och minska sina kostnader. Systemet ger också god insyn i verksamheten, vilket i sin tur gör det enklare att fatta välgrundade beslut och effektivt hantera sina resurser. 
Modulerna i NetSuite är fullständigt integrerade så att du kan hantera alla processer från en och samma plattform. Du kan konfigurera systemet så att det passar den egna verksamhetens krav och skapa integrationer mot tredjepartsapplikationer.
Moduler i NetSuite affärssystem

Processer i NetSuite

Kombinera robust ekonomistyrning med inbyggd affärsintelligens (BI) för smartare och snabbare beslutsfattande.

 • Finans och redovisning
 • Bokföring i realtid
 • Fakturering, fakturaskanning
 • Intäktsredovisning
 • Budgetering
 • Kundreskontra, leverantörsreskontra
 • Anläggningsregister
 • Intercompany, konsolidering, utländska dotterbolag med olika valutor
 • Rapportering i realtid (resultaträkning, balansräkning, lagerrapporter)
 • Rapportering med ’as-of’
 • Global redovisning

Effektivisera processen från inköp till betalning och optimera verksamhetens kostnadshantering.

 • Upphandling
 • Offerthantering
 • Inköp, inköp till order (PTO)
 • Betalning
 • Inkommande containerhantering
 • Beställningspunkt
 • Mutli-subsidiary/globalt leverantörsregister
 • Nettobehovsplanering av material
 • Skapar inköpsorder, produktionsorder, interna transferorder
 • Produktionsplanering

Ta kontroll över din tillverkningsprocess genom visualiserad data i realtid.

 • Produkt- och artikelhantering
 • Varor i arbete (PIA)
 • Arbetsorder
 • Grafisk produktionsplanering
 • Schemaläggning
 • Kvalitetssäkring
 • MES-system
 • Mobilapp för realtidsrapportering i produktion
 • Arbetsinstruktioner
 • Make to order, Make to stock, orderless
 • Ändringshantering av struktur (ECO)

Hantera hela det logistiska flödet i realtid med full spårbarhet och kontroll för att optimera era lagervärden.

 • Godsmottagning
 • Utleverans
 • Lagerhantering, för lager med många lagerplatser
 • Streckkodsläsning
 • Etikettdesign och utskrift
 • Regelstyrning för lageroptimering
 • Spårbarhet serienummer/lot-batch nummer
 • Mobilapp för inventering via streckkoder
 • Mobilapp med stöd för skanning av streckkoder för att driva lagerprocesser
 • Automatisering av inleverans, utleverans, plock till produktion
Uppnå full kontroll över verksamhetens logistik och ingående aktiviteter ifrån en och samma plattform (supply-chain management).
 • Planering
 • Genomförande
 • Samverkan
 • Support
 • Kontroll i processerna inleverans, utleverans, produktion, lager
 • Mobilt tablet interface med kamerafunktionalitet
 • Utskrift av CoA – Certificate of Analysis

Oracle NetSuite ERP accelererar processen från offert till fakturering genom att sammanlänka sälj och ekonomi med förenklad prissättning, hantering av säljordrar och returer.

 • Prissättning och kampanjer
 • Hantering av säljordrar
 • Hantering av returer
 • Flexibel prissättning
 • Flexibel reservationsmotor per säljkanal
 • Tablet/kiosk interface för packning
 • Multi-subsidiary/globalt kundregister
 • Garantihantering

NetSuites CRM-lösning effektiviseras med realtidsdata och 360 graders överblick av verksamhetens kunder.

 • Stöd för sälj, marknad, suppor
 • Säljautomatik
 • Kundservicehantering
 • Marknadsautomatik
 • Mobil lösning
 • Ingår alltid i NetSuite ERP – inte separat licens

Förbättra översikten av organisationens olika projekt, tillgängliga resurser och dess individuella funktioner. Öka marginaler genom full överblick av projekt och resursutnyttjande.

 • Projektstatus i realtid
 • Tidsplanering av projekt
 • Beläggningsöversikt
 • Mobil lösning för tid- och kostnadsrapportering
 • Integration mot TMS systemet nShift (tidigare Unifaun).
 • Standardintegration mot Amazon, Shopify, eBay och Magento 2.

xperitus – din partner för Oracle NetSuite ERP

 • Implementering
 • Rådgivning
 • Design
 • Konfigurering
 • Utveckling
 • Integrering
 • Uppgradering
 • Support
 • Utbildning
 • Projektledning
NetSuites industriledande gränssnitt (UI) är utvecklat med slutanvändaren i fokus och har satt standarden för den nya tidens moderna affärssystem. Gränssnittet underlättar användningen och förståelsen av affärssystemet, vilket höjer produktiviteten hos varje anställd.
Affärssystemet levereras även med funktionalitet för inbyggd affärsintelligens (BI, Business Intelligence) med hundratals inbyggda BI-komponenter såsom KPI:er, rapporter och villkorsstyrda påminnelser – allt i realtid från en enhetlig databas. Genom att integrera NetSuite med andra system och databaser får du alltid korrekt information, inte bara från det egna företaget utan även från partners, leverantörer eller kunder.
xperitus är Oracle NetSuite Partner i Sverige och övriga Norden och Oracle NetSuite Solution Provider sedan 2017. Vår expertis och branscherfarenhet blir tillsammans med Oracles ERP system ett mycket kraftfullt verktyg vid implementering eller uppgradering av affärssystem.
xperitus är Oracle NetSuite Solution Provider
Implementering av Oracle Netsuite ERP

Implementering av Oracle Netsuite ERP

Att implementera ett nytt affärssystem är en komplex process som påverkar många delar av verksamheten. Varje företag har sina unika behov och mål, och det är viktigt att systemet stödjer verksamheten på bästa sätt.

På xperitus hjälper vi våra kunder inte bara med systemfrågor utan också i hög grad med deras process- och verksamhetsutveckling. Med över 25 års erfarenhet inom implementering av affärssystem är vi en pålitlig partner för att leverera lösningar som optimerar era affärsprocesser. Vi bistår även företag som ska välja affärssystem. Rådgivning är en nyckelkomponent i vår helhetsapproach till affärssystemimplementering.

NetSuite ERP för tillverkning, distribution, FieldService och projektdriven verksamhet.

xperitus har över 25 års branschspecifik erfarenhet av att leverera, implementera, konfigurera samt utrullning av affärssystem inom flertalet olika branscher.

Oracle NetSuite är ett av de mest populära ERP-systemen på marknaden. Med över 37 000 framgångsrika implementeringar i mer än 215 länder är det även ett av de snabbast växande affärssystemen i världen. Det används av företag i olika storlek och branscher, till exempel inom tillverkning, distribution, tjänstesektorn och i projektdriven verksamhet.

Vi på xperitus verkar inom flera olika branscher och våra konsulter kan bistå dig med kunskap och erfarenhet av projekt och affärssystem inom flera olika affärsområden. Klicka på din bransch för att läsa mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.

Customer Success Story: NTT Group, Oracle NetSuite ERP och xperitus implementations partner

Se hur xperitus framgångsrikt implementerat affärssystemet NetSuite hos NTT Group.

Varför du också ska välja Oracle NetSuite ERP

Med NetSuite molnbaserat affärssystem hanterar du enkelt viktiga områden som till exempel bokföring, lagerhantering, leveranskedjor och distribution. Exempel på utmaningar som NetSuite löser:

Ett system för alla bolag inom en koncern:

Anpassat för att användas inom hela koncerner, vilket underlättar samordning och enhetlig hantering.

Automatisk konsolidering av finansiell information:

Integrerar och sammanställer ekonomiska data från koncernens olika delar för att underlätta analys och översikt.

Hantering av flera valutor:

Viktigt för företag med internationell verksamhet, underlättar transaktioner i olika valutor.

Hantering av flera språk:

Minskar språkbarriärer och ökar användarvänligheten.

Internationella skatteregler:

Stödjer olika skattelagar och -föreskrifter för att säkerställa efterlevnad i de länder där företaget är verksamt.

Automatisering:

Förbättrar produktiviteten och de ekonomiska processerna, effektiviserar och automatiserar tidskrävande manuella uppgifter.

Dataåtkomst:

Ger tillgång till realtidsdata, tillhandahåller korrekt finansiell information och rapportering.

Orderhantering och lagerinsikt:

Säkerställer exakthet i hantering och inköp samt precision i leveranser och minimerar lagringskostnader och reducerar fel.

Optimering av försörjningskedjan:

Ger kontroll över varuflödet från leverantör till kund och hanterar effektivt förändringar i försörjningskedjan.

Projektstyrning:

Övervakar projektets framsteg, hanterar projektets fakturering och utgifter.

Fältservice:

Hanterar service och support till kunder ute på fältet, till exempel vid installationer, underhåll eller reparationer.

Tillverkning:

Skapar produktionsplaner, samordnar alla nödvändiga resurser för att möta produktionsplanen.

Kundrelationer och marknadsföring:

Registrerar all kommunikation med kunder och potentiella kunder, hantera försäljningsled och grundläggande marknadsföringskampanjer.

Fördelar med NetSuite molnbaserat affärssystem

Molnet erbjuder många fördelar, bland annat minskade IT-kostnader, ökad tillgänglighet och mobilitet, och en integrerad databas. Här är några fördelar för användarna med NetSuites abonnemangsbaserade cloud lösning:

Flexibilitet och skalbarhet:

Företag kan enkelt justera sin prenumeration efter förändrade affärsbehov. Ni betalar för den funktionalitet ni använder.

Kostnadseffektivitet:

NetSuites ”multi-tenant-architecture” (där flera kunder delar samma underliggande infrastruktur) möjliggör kostnadsbesparingar utan att kompromissa med säkerheten.

Automatiska uppgraderingar och underhåll:

Som NetSuite-kund drar ni nytta av automatiska uppdateringar och slipper därmed kostsamma uppgraderingsprojekt.

Minskad IT-komplexitet:

Era egna IT-resurser avlastas eftersom de inte behöver ta ansvar för underhåll av infrastruktur.

Tillgänglighet och mobilitet:

Användarna kommer åt systemet via internetuppkoppling var än de befinner sig, vilket främjar distansarbete och samverkan och underlättar för företag med verksamhet på olika platser.

Fördelar med NetSuite ERP

puzzle-1

NetSuite är ett helt integrerat ERP system

En integrerad lösning med en gemensam databas och inbyggd affärsintelligens (BI).
calculator

Med NetSuite får du förutsägbar TCO

Prenumerationsmodell med tydlig avtalsperiod, betala för de funktioner du använder.
cloud

NetSuite har alltid hög tillgänglighet

Oberoende av webbläsare och ett SLA på 99,7% tillgänglighet.

updated

I NetSuite ingår automatiska uppgraderingar

2 automatiska uppgraderingar per år inkluderat i licenserna.
company-vision

NetSuite framtidssäkrar ditt företag

Anpassar verksamheten till fortsatt global digitalisering och möjliggör snabb anpassning till ändrade kundbehov.
global-network

NetSuite är anpassat för global flerbolagsverksamhet

Skalbart för alla platser och nationella regelverk.

Kontakta oss om du har några frågor om NetSuite affärssystem.

Oskar Madenteg

Operations Manager NetSuite

Martin Englert

NetSuite Solution Architect & Pre-Sales Consultant

xperitus är specialiserade på att erbjuda integrerade ERP-lösningar och stödjer företag genom att tillhandahålla flexibla och funktionella system som hjälper till att effektivisera projekt och datahantering i molnet. Genom att erbjuda en rad funktioner som förbättrar funktionaliteten och integrationen av olika system, strävar xperitus efter att vara en pålitlig partner som erbjuder stöd och skräddarsydda lösningar för att möta de unika behoven hos varje kund.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.