Skip to content

NetSuite för projektbaserad verksamhet

NetSuite erbjuder resursplanering med automatiserade tjänster för att effektivisera verksamheten. Med funktioner som Professional Service Automation (PSA) och Service Resource Planning (SRP) stärks den dagliga operativa planeringen och ledningen. Systemet erbjuder en fullständig översikt och kontroll över hela företagets verksamhet.

Projektbaserad ERP för tjänsteorganisationer

NetSuites projektredovisning bidrar till att öka projektets lönsamhet genom realtidsspårning av ekonomi och prestanda, samt erbjuder detaljerad analys och rapportering för att identifiera och hantera potentiella problem proaktivt.

Oracle NetSuite ERP är ett ledande molnbaserat affärssystem som erbjuder omfattande ERP-funktionalitet speciellt anpassad för företag inom tjänstesektorn. Tack vare att NetSuite är molnbaserat, kan användarna enkelt åtkomma systemet från vilken plats som helst – oavsett om de är hos kunder, i bilen eller på ett möte. Lösningen är skalbar och passar företag av alla storlekar.
Projektbaserad ERP är avgörande för tjänsteorganisationer, vilka skiljer sig från produktbaserade företag genom sitt beroende av människor och intellektuellt kapital. Nyckeln till lönsamhet i dessa företag ligger i att leverera tjänster effektivt. Detta kräver finansiell och operativ funktionalitet, skräddarsydd för att effektivt hantera resurser och bemanna projekt.
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom tjänstesektorn. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad ERP-implementation.

ERP för projektbaserad verksamhet

NetSuites applikation för projektbaserad verksamhet innehåller nyckelfunktioner som projektledning, resurshantering, tid- och utgiftshantering, automatiserad fakturering och avancerad intäkts- och projektredovisning. Dessa funktioner möjliggör effektiv samordning av team, optimering av resursanvändning, enkel registrering av tid och utgifter, samt hantering av komplexa fakturerings- och intäktsscenarier.
NetSuite för projektdriven verksamhet
Projektbaserad ERP för tjänsteorganisationer

NetSuite är utformat för att skala med ditt företag och supporterar din tillväxt och förändrade verksamhetskrav över tid. Med flexibla standardverktyg kan man själv anpassa systemet och skapa integrationer till andra system, vilket säkerställer stöd för alla affärsprocesser. Med NetSuite får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

Moduler anpassade för projektbaserad verksamhet:

Ekonomi och rapportering: NetSuite erbjuder en omfattande finansmodul som är en central del av affärssystemet. Finansmodulen är utformad för att ge företag en djupgående överblick och kontroll. Alla transaktioner och rapportering sker i realtid i NetSuite. 
För företag som verkar internationellt erbjuder finansmodulen stöd för flera valutor, hantering av skatter, internhandel (intercompany) och redovisningsstandarder, vilket förenklar hantering av globala finanser.

SuiteProjects: Effektiv projektplanering och -förvaltning, spårar projektstatus och hanterar resurser. Balanserar automatiskt utbud och efterfrågan, med en intuitiv och flexibel schemaläggningsmotor. PSA integreras med finansmodulen för att automatisera fakturaprocessen, vilket optimerar tidshantering och minskar fel i faktureringen. Genom att centralisera projektinformation, underlättar PSA samarbete inom team och bidrar till en smidigare projektledning.

Customer Relationship Management (CRM): Förbättrar kundengagemang och affärsrelationer. Applikationen erbjuder en rad funktioner som stödjer kundhantering, inklusive försäljningsautomatisering, marknadsföringsautomation, kundservice och support, samt en detaljerad vy av kundinteraktioner. 
Avancerad analys och rapportering hjälper företag att förstå sina kunders beteenden och behov på ett djupare plan.
CRM ingår alltid i NetSuite!

project-resource-allocation
project-project
project-gantt

Nyckelfunktioner i SuiteProjects

Projekthantering
Möjliggör för projektledare och teammedlemmar att samarbeta i projekt och ständigt hålla projektstatus aktuell och korrekt, vilket låter chefer proaktivt identifiera och lösa potentiella problem i varje uppdrag.
Resurshantering
Projektledare kan optimera resursanvändning och minimera inaktiv tid samt säkerställa att rätt kvalificerade resurser tilldelas lämpliga projekt.
Tid- och utgiftshantering
Intuitiva tid- och utläggsrapporter gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt registrera detaljerade tid och kostnader, oavsett om de är på kontoret eller reser.
Fakturering

Automatiserar enklare tjänstefakturor såväl som mer komplexa återkommande tid- och materialbaserade fakturor samt fasta kontrakt. Flexibla faktureringsalternativ baserat på slutfört projekt, uppnådda delmål eller enligt förutbestämt schema.

Projektintäkter
Företag med NetSuite Advanced Revenue Management kan automatisera komplexa intäktsberäkningar och fördelningar, samt stöd för olika intäktsscenario på en individuell projektbasis.
Projektredovisning
Att koppla projektaktiviteter till företagets finanser hjälper till att säkerställa korrekt redovisning och fakturering genom hela projektets livscykel och effektiviserar hantering av tid och utlägg samtidigt som omfattande rapportering om projektets lönsamhet tillhandahålls.
Analyser
Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg, såsom Project360, levererar begärda data i realtid, vilket gör det möjligt att få en 360-graders överblick av enskilda projekt och projektportföljens status. Övervaka, rapportera och analysera övergripande projektresultat i realtid för att snabbt identifiera och agera på projekt som kräver särskild uppmärksamhet.

Fördelar

effective

Ökad lönsamhet

Automatisera, överblicka och förbättra lönsamheten med Oracle NetSuite ERP’s molnbaserade PSA-system.
time-manager

Realtidsrapportering

Visualisera och kontrollera varje projekt i realtid, från offert till genomförande och fakturering.
goal

Full överblick

Full överblick av verksamheten direkt i molnet, åtkomligt från flera olika plattformar.

handshake-1

Enkel resursplanering

Fördela rätt resurser till rätt projekt i rätt tid genom att optimera verksamhetens resursutnyttjande och schemaläggning.
cloud

Hög tillgänglighet

Dela viktiga dokument och erfarenheter med hela verksamheten.
updated

Automatisering

Integrerade funktioner för automatisk tid- och kostnadsrapportering.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.