Skip to content

Olja & gas

xperitus hjälper företag inom olje- och gasindustrin att hitta det perfekta affärssystemet. Oracle JD Edwards EnterpriseOne erbjuder branschspecifik funktionalitet för dessa sektorer.

Långsiktig framgång

Effektiv hantering av resurser, kostnader och risker på en och samma plats.

xperitus tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, inklusive konsultverksamhet avseende implementering, uppgradering eller support av Oracle JD Edwards Oil & Gas-paket.
Nedströms raffinaderier behöver effektivisera leveranser samtidigt som bränsle- och marknadsföringsföretag behöver förbättra omsättningen. Oracles lösningar säkerställer långsiktig framgång och tillåter nedströms företag att på ett effektivt sätt tillhandahålla energi till världen.
JD Edwards EnterpriseOne stöder nedströms företag med en omfattande uppsättning verktyg inom Oil & Gas-paket. Lösningen fokuserar på realtidsrapportering med insamling och hantering av stora datamängder som analyseras i realtid, vilket resulterar i effektiviserade leveranser och förbättrad omsättning. Avancerade funktioner för detaljerad beräkning av lagerstatus bidrar till förbättrad översikt och möjliggör snabb och korrekt respons på produktionsförändringar.
Dessa funktioner och moduler är integrerade i JD Edwards EnterpriseOne och ger företag inom olje- och gasindustrin de verktyg de behöver för att effektivisera sina processer, uppnå regulatorisk överensstämmelse och stärka sin position på marknaden. Med dessa verktyg kan företagen hantera de unika utmaningarna som olje- och gassektorn står inför, inklusive komplexa logistikkedjor, varierande marknadsförhållanden och stränga regulatoriska krav.
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom olja och gas. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.

Fördelar

time-manager

Realtidsrapportering

Insamling och hantering av stora mängder data som analyseras i realtid.
server

Kostnadseffektivt

Effektivisera leveranser och förbättra omsättningen.
loupe

Förbättrad lageröversikt

Avancerade funktioner för detaljerad beräkning av lagerstatus.

increase

Optimera produktionen

Optimering av produktionen samt snabb och korrekt respons på förändringar.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.