Skip to content
Svenska – Sverige

JD Edwards för Life Science & medicin

xperitus hjälper företag inom Life Science & medicin att hitta det perfekta affärssystemet. JD Edwards EnterpriseOne erbjuder branschspecifik funktionalitet för dessa sektorer.

Kvalitetssäkra ert arbete

Förbättra produktöversikten och få total kontroll över produktionen med full spårbarhet i realtid.

xperitus erbjuder kompletta integrationer av lösningar för företag inom Life Science & medicin. Vi tillhandahåller ett varierat utbud av tjänster, inklusive konsultation vid implementering, uppgradering och support av JD Edwards affärssystem.
Inom Life Science & medicin tillhandahåller JD Edwards EnterpriseOne skräddarsydda integrerade lösningar som möjliggör full kontroll och förbättrad produktöversikt med spårbarhet i realtid. JD Edwards EnterpriseOne är anpassat för att hantera internationella bestämmelser, vilket är särskilt relevant i dessa globalt reglerade sektorer.
JD Edwards EnterpriseOne strävar efter att höja kvaliteten genom kontinuerligt förbättringsarbete och effektiv hantering av felaktigheter. Lösningen erbjuder precision och effektivitet genom att korrekt beräknar allt från kostnader till ingrediensvolymer samt dokumenterar kvalitetstester på ett tydligt och säkert sätt.
Funktionerna och modulerna är integrerade i JD Edwards EnterpriseOne och ger företag inom life science och medicin de verktyg de behöver för att effektivisera sina processer, uppnå regulatorisk överensstämmelse, och ständigt förbättra kvaliteten på sina produkter och tjänster. Med dessa verktyg kan företagen också effektivt hantera felaktigheter och säkerställa hög kvalitet i alla led av produktionen och distributionskedjan.
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom life science och medicin. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.

Fördelar

track

Full spårbarhet

Full kontroll och förbättrad produktöversikt med full spårbarhet i realtid.
handshake-1

Förenklad hantering

Förberett för varierande och internationella bestämmelser.
effective

Höjer kvaliteten

Löpande förbättringsarbete och utredning av felaktigheter.

goal

Precist och effektivt

Beräkna allt från kostnader till ingrediensvolymer korrekt och dokumentera kvalitetstester på ett tydligt och säkert sätt.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.