Skip to content

JD Edwards för lager och distribution

JD Edwards erbjuder kraftfulla verktyg och moduler som effektiviserar hela processen för företag inom lager och distribution.

Branschspecifik funktionalitet för olika distributionsprocesser

Med JD Edwards får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

Oracle JD Edwards Warehouse Management System (WMS) är utformat för att möta utmaningarna inom lager och distribution. Lösningen effektiviserar verksamheten och minskar ägandekostnaderna genom djupgående parametrar och kontrollverktyg. Den erbjuder en heltäckande översikt över kunder, leverantörer och anställda.
JD Edwards strävar efter full integration av varje del av verksamheten för att möta framtidens försäljningskrav. Lösningen prioriterar förbättrad logistik för att öka punktligheten vid leveranser och möta kraven från den digitaliserade världen.
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom lager och distribution. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.
Implementering av JD Edwards EnterpriseOne ERP system

Moduler i JD Edwards EnterpriseOne för lager- och distributionssektorn

JD Edwards erbjuder över 80 olika moduler, vilket gör det möjligt att skräddarsy systemet efter ditt företags specifika behov, där endast de moduler som behövs implementeras. 

Funktionerna och modulerna är integrerade i JD Edwards EnterpriseOne och ger företag inom lager- och distributionssektorn de verktyg de behöver för att effektivisera sina processer, minska kostnader och förbättra kundnöjdheten. Med fokus på flexibilitet och skalbarhet, är JD Edwards EnterpriseOne väl lämpat för att möta de globala och nationella kraven som dagens och framtidens grossist- och distributionsföretag står inför. 

Financial Management

Ett komplett ekonomiskt system som hjälper företag att hantera finansiella operationer och rapportering noggrant. Detta inkluderar moduler som Accounts Payable, Accounts Receivable och General Ledger.

Warehouse Management

Ett sofistikerat lagersystem som hjälper till att optimera lagerhanteringen, inklusive lagerplacering, plockning och påfyllning. Detta förbättrar effektiviteten och noggrannheten i lagerprocesserna.

Inventory Management

Ger en realtidsöversikt över lagerstatus och hjälper till att effektivisera lagerkontrollen, vilket minskar överflödiga lager och ökar lageromsättningshastigheten.

Outbound Inventory Management

Denna modul optimerar hanteringen av utgående lager och försäljningsorder, vilket bidrar till en effektivare distributionsprocess.

JD Edwards EnterpriseOne för lager och distribution
Implementering av JD Edwards EnterpriseOne ERP system

Order Management

Ett omfattande system för hantering av kundorder som hjälper till att effektivisera orderprocessen från början till slut, inklusive orderhantering, prisställning och kundservice.

Demand Scheduling Execution

Denna funktion tillåter företag att proaktivt planera och hantera efterfrågan, vilket hjälper till att förbättra prognosnoggrannheten och minska lagerkostnaderna.

Transportation Management

Denna modul hjälper till att hantera och optimera transport- och leveransprocesser, vilket är avgörande för att upprätthålla hög leveransprecision och kundnöjdhet.

Fördelar

server

Kostnadseffektivt

Förbättring av marginaler till följd av ökad effektivitet tack vare djupgående parametrar och kontrollverktyg.
loupe

Full översikt

Ett gemensamt och heltäckande supportregister med full översikt över varje kund, leverantör och anställd.
link

Integrerat

Koppla ihop och förbered varje del av verksamheten och gör den redo för framtidens försäljning i olika kanaler.

logistics

Förbättrad logistik

Ökad punktlighet vid varje leverans. Överträffa kunders förväntningar samtidigt som leveranskostnaden reduceras.
company-vision

Framtidssäkring

Anpassar verksamheten till fortsatt global digitalisering och möjliggör snabb anpassning till ändrade kundbehov.
global-network

Globalt

Skalbart för alla platser och nationella regelverk.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.