Skip to content

NetSuite för distribuerande företag

NetSuite är speciellt utformat för distributörer och grossister. Lösningen är helt integrerad och erbjuder företag att hantera och effektivisera sina verksamhetsprocesser såsom ekonomi, försäljning, inköp, lager, fakturering samt rapportering.

Branschspecifik funktionalitet för distributörer och grossister

NetSuite erbjuder en lång rad funktioner som förbättrar verksamhetens förmåga att hantera utmaningar som till exempel ökad konkurrens, digitalisering, automatiseringar och högre krav från kunder.

Oracle NetSuite ERP är ett molnbaserat komplett affärssystem speciellt utformat för distributörer och grossister. Lösningen är helt integrerad och erbjuder företag att hantera och effektivisera sina verksamhetsprocesser såsom försäljning, inköp, lager, fakturering samt finansiell och annan verksamhetsrapportering.
NetSuite är en modulbaserad plattform som ersätter behovet av flera olika system och med rapportering och bokföring i realtid förbättras ditt beslutsfattande och operationell effektivitet avsevärt.
NetSuite erbjuder branschspecifik funktionalitet för distributörer och grossister och passar företag i alla storlekar och för företag med verksamhet på flera platser och/eller i flera länder. Med NetSuite får du översikt och kontroll över hela din försörjningskedja och hela ditt företag.
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom distribution. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.

ERP för distributörer och grossister

Med inbyggda verktyg för affärsintelligens (BI) möjliggör NetSuite för distributörer och grossister att analysera, rapportera och agera på data i realtid. Anpassningsbara KPI ’er och rapporter ger viktiga mätvärden och insikter i realtid, vilket driver informerat beslutsfattande.

För att optimera leveranskedjan, erbjuder NetSuite portaler för leverantörer, kunder och försäljningspartners. Detta maximerar effektiviteten i hela distributionsprocessen.

NetSuite för distribuerande företag
NetSuite erbjuder branschspecifik funktionalitet för distributörer och grossister

NetSuite är utformat för att skala med ditt företag och supporterar din tillväxt och förändrade verksamhetskrav över tid. Med flexibla standardverktyg kan man själv anpassa systemet och skapa integrationer till andra system, vilket säkerställer stöd för alla affärsprocesser hos varje grossist och distributör. Med NetSuite får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

Moduler anpassade för distributörer och grossister:

Ekonomi och rapportering: NetSuites finansmodul är anpassad för grossister och distributörer och erbjuder robusta funktioner inom redovisning, planering och rapportering. Inkluderat är funktioner som finansiell analys i realtid, automatiska faktureringsprocesser och omfattande redovisningsfunktionalitet.

Inköp: Hanterar dina leverantörsrelationer och avtal. Automatisera och effektivisera dina inköpsprocesser med bibehållen kontroll och analysförmåga av kostnader. Uppföljning i realtid av öppna orders och förseningar till leverantörsuppföljning ger dig en total kontroll av din inköpsprocess.

DRP/MRP Behovsplanering: Säkerställer att rätt artikel finns i rätt mängd och i rätt tid för att optimera leveransprocessen och reducera kapitalbindning i lager.

WMS Lager och Logistik: Systemet erbjuder avancerade funktioner för lagerhantering, vilket möjliggör för distributörer att effektivt spåra och hantera lagersaldon i flera lager. Stödjer spårbarhetskrav som partinummer/serienummer samt bäst före datum. Med WMS modulen hanteras alla lagerprocesser mobilt via skanning av streckkoder, vilket optimerar och säkrar lagerprocessen i realtid och minimerar fel.

QMS Kvalitetskontroll: Definierar och upprätthåller inspektionsplaner och hanterar kvalitetskontrollprocessen effektivt. Utför kvalitetskontroller mobilt i din läsplatta (tablet) och använd dess kamera för att dokumentera avvikelser. Generera och skriv ut analyscertifikat (CoA) för de kunder och artiklar som kräver detta.

Kundorderhantering: Orderhanteringssystemet optimerar processen från offert till order till fakturering. Automatisering och kontroll av orderregistreringsprocessen minimerar manuella fel och säkerställer snabb och korrekt hantering. Denna modul hjälper till att hantera komplexa prissättningar och rabattstrukturer, vilket förbättrar kundnöjdheten.

CRM: Hanterar hela kundlivscykeln med en integrerad lösning för CRM, marknadsföring och kundsupport.

Integration till 3PL plattformar: NetSuite erbjuder färdiga integrationer mot de största e-handelsplattformarna vilket möjliggör sömlös försäljning online, vilket ger dig stöd för alla dina säljkanaler samtidigt som du har stöd för alla dina affärsprocesser i samma plattform.

erp-distribution-3

Nyckelfunktioner

Ekonomi och rapportering
 • All bokföring i realtid
 • All rapportering i realtid (resultaträkning, balansräkning, lagervärdering etc.)
 • Rapportering med ’per den’ (as-of) funktionalitet
 • Bankbetalningar vid fil
 • Kontoavstämning via fil
 • Fakturaskanning
 • Anläggningsregister
 • Koncernredovisning, konsolidering, utländska dotterbolag med olika valutor
Inköp
 • Beställningspunkt
 • Inköp till order (PTO)
 • Inkommande containerhantering (konsolidering av inköpsorder)
 • Offerthantering
 • Avtalshantering
 • Avropsorder
 • Retur till leverantör
 • Globalt leverantörsregister (multi-subsidiary)
 • Koncerninterna transaktioner (intercompany)
DRP/MRP – Behovsplanering
 • Prognoshantering
 • Nettobehovsplanering av artiklar (MRP, DRP)
 • Skapar inköpsorder och interna transferorder
 • Orderförslag med hänsyn till ledtider, partiformningsregler, beställningskriterier etc
WMS – Lager & Logistik
 • Globalt artikelregister
 • Lagerplatser
 • Spårbarhet serienummer/partinummer
 • Inventering i mobilapp och streckkodsavläsning
 • Lageroptimering (zoner, många lagerplatser, logiska/fysiska platser)
 • Mobilapp för skanning av streckkoder för att förenkla och kvalitetssäkra lagerprocesser
 • Automatisering av inleveranser, lagerpåfyllnad, utleveranser
 • Automatiserad frisläppning av kundorder.
QMS – Kvalitetskontroll
 • Kontroll i processerna inleverans, utleverans, lager
 • Mobilt tablet interface med kamerafunktionalitet
 • Utskrift av CoA – Certificate of Analysis
Kundorderhantering
 • Flexibel prissättning med rabatt- och kampanjhantering
 • Reservera mot lager eller försörjningsorder (inköp, tillverkning, transfer)
 • Reservera del av lager för säljkanal/kundgrupp, eller med marginaloptimering
 • Automatisk tilldelning av levererande lager per orderrad
 • Automatisk fakturering
 • Service och Garantihantering
 • Returhantering
 • Globalt kundregister (multi-subsidiary)
 • Koncerninterna transaktioner (intercompany)
CRM
 • Ingår alltid i NetSuite – du behöver inte en separat licens
 • Sälj: Lead till kund, Offerthantering, Aktiviteter (to do’s, möten, telefonsamtal), kalender
 • Marknad: Kampanj, Prenumerationshantering, Nyhetsbrev, On-line formulär
 • Support: Ärenden via mejl eller on-line formulär, automatisk tilldelning, 
  eskaleringsfunktionalitet, tidsredovisning
Integration till 3PL plattformar
 • Standardintegration mot Amazon, Shopify, eBay och Magento 2

Fördelar

server

Kostnadseffektivt

Förbättring av marginaler till följd av ökad effektivitet tack vare djupgående parametrar och kontrollverktyg.
loupe

Full översikt

Ett gemensamt och heltäckande supportregister med full översikt över varje kund, leverantör och anställd.
link

Integrerat

Koppla ihop och förbered varje del av verksamheten och gör den redo för framtidens försäljning i olika kanaler.

logistics

Förbättrad logistik

Ökad punktlighet vid varje leverans. Överträffa kunders förväntningar samtidigt som leveranskostnaden reduceras.
company-vision

Framtidssäkring

Anpassar verksamheten till fortsatt global digitalisering och möjliggör snabb anpassning till ändrade kundbehov.
global-network

Globalt

Skalbart för alla platser och nationella regelverk.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.