Skip to content

JD Edwards för tillverkande bolag

JD Edwards erbjuder kraftfulla verktyg och moduler som effektiviserar hela produktionsprocessen för tillverkande bolag.

Branschspecifik funktionalitet för olika tillverkningsprocesser

Med JD Edwards får du en mängd funktioner för att effektivisera och automatisera processer, minska kostnader och öka produktiviteten.

JD Edwards erbjuder kraftfulla verktyg och moduler som effektiviserar hela produktionsprocessen för tillverkande bolag. Genom dessa moduler blir utveckling, tillverkning och distribution av produkter kostnadseffektiv. Målet är att öka produktiviteten, optimera resursanvändningen och säkerställa kundnöjdhet inom pris, kvalitet och leverans.
Fördelarna inkluderar förbättrad servicehantering, förenklad finansiell planering, tillgång till affärsintelligens (BI) och möjligheten till sömlös interaktion mellan maskiner och processer via Internet of Things (IoT). JD Edwards bidrar även till sänkta kostnader och förbättrad kvalitet genom minskade felmarginaler i hela produktionsprocessen.
xperitus erbjuder konsulter med omfattande branschkunskap inom tillverkningsindustrin. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid en lyckad ERP-implementation.
Implementation of JD Edwards EnterpriseOne ERP system

Exempel på Moduler i JD Edwards EnterpriseOne för tillverkande bolag

JD Edwards erbjuder över 80 olika moduler, vilket gör det möjligt att skräddarsy systemet efter ditt företags specifika behov, där endast de moduler som behövs implementeras. 

Funktionerna och modulerna är integrerade i JD Edwards EnterpriseOne och ger tillverkande företag de verktyg de behöver för att effektivisera sina processer, minska kostnader och förbättra kundnöjdheten. Med fokus på flexibilitet och skalbarhet, är JD Edwards EnterpriseOne väl lämpat för att möta de globala och nationella kraven som dagens och framtidens tillverkande bolag står inför.  

Financial Management

Ett komplett ekonomiskt system som hjälper företag att hantera finansiella operationer och rapportering noggrant. Detta inkluderar moduler som Accounts Payable, Accounts Receivable och General Ledger.

Manufacturing

Denna modul hjälper tillverkande företag, särskilt de som arbetar i en blandad tillverkningsmiljö, att utveckla, tillverka och distribuera produkter effektivt. Det inkluderar Manufacturing Management och Quality Management.

Project Management

Verktyg för att hantera projekt från början till slut, vilket hjälper till att kontrollera projektets kostnader och fakturering. Detta inkluderar Project Costing och Advanced Job Forecasting.

Supply Chain Management

Hjälper till att optimera relationer med leverantörer och hantera försörjningskedjan effektivt, inklusive moduler som Operational Sourcing och Procurement & Subcontract Management.

JD Edwards EnterpriseOne för tillverkande bolag
Implementation of JD Edwards EnterpriseOne ERP system

Asset Lifecycle Management

Denna lösning hjälper företag att maximera värdet från sina tillgångar genom hela livscykeln, från kapitalplanering och budgetering till drift och underhåll. Det inkluderar moduler som Capital Asset Management, Condition-Based Management och Equipment Cost Analysis.

Health and Safety Incident Management

Spårar och hanterar olika typer av incidenter och erbjuder insikter och analysverktyg för säkerhetsmätningar.

Human Capital Management

En integrerad svit av applikationer designade för att effektivisera HR-operationer och minska administrativa uppgifter. Det inkluderar Human Resources Management och Payroll.

Fördelar

increase

Förbättrad service

Branschledande hantering av kundrelationer förbättrar verksamhetens servicehantering.
handshake-1

Förenklad planering

Följsamma applikationer underlättar och förbättrar planeringen av finansiella mål.
loupe

Värdefulla insikter

Integrerad och följsam affärsintelligens som ger tillverkande företag värdefulla insikter.

practice

Effektivt

Internet-of-things låter maskiner, anställda och processer interagera med varandra sömlöst.
server

Sänkta kostnader

Reducera behovet av tredjepartslösningar och spendera mindre tid på administration.
goal

Höjd kvalitet

Minska felmarginaler i alla delar av verksamheten.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.