Skip to content

Projektledning - 25 års erfarenhet av implementeringar, uppgraderingar, förbättrings- och förändringsarbete

Från uppstart till avslut

xperitus erfarna konsulter finns alltid med er under hela projektet.

xperitus hjälper er igenom hela processen vid implementering av ett nytt affärssystem eller vid förändring av ett befintligt system. Från uppstart och planering till genomförande och avslut — vi finns där hela vägen. Genom att anlita oss får ni tillgång till över 25 års branschspecifik erfarenhet av projektledning.
Vi använder oss av effektiva projektledningsverktyg från Oracle som vi besitter stor expertis inom. Våra konsulter har långvarig erfarenhet från implementering, förbättringsprojekt och uppgradering inom bland annat affärssystem, lager- och distributionssystem, customer relationship management (CRM) samt förbättringsarbete och förändringsarbete (change management).

Fördelar

puzzle-1

Helhetslösning

När du tar hjälp av oss finns vi alltid med dig hela vägen.
lightbulb

Stor erfarenhet

Flera av våra konsulter har över 20 års erfarenhet av Oracles affärssystem inom varierande branscher.
network

Effektiva verktyg

Våra konsulter använder effektiva projektledningsverktyg från Oracle.

user

Hög expertis

Vi besitter stor expertis av implementering och uppdatering av affärssystem.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.