Skip to content

Konsulter inom projektledning

15 års erfarenhet av affärsutveckling, implementering av ERP-system, uppgraderingar, förbättrings- och förändringsprojekt. Välkommen till xperitus, där vi förvandlar dina visioner till verklighet.

Från uppstart till avslut

xperitus erfarna konsulter finns med er under hela projektet, från förstudie, budgetering och planering till lösningsförslag, genomförande och avslut. Våra tjänster inkluderar:

 • Projekt & Program hantering
 • Processöversyn & förbättringar
 • Affärsutveckling
 • Processkartläggning
 • Affärsbehov
 • Kvalitetssäkring & Test
Behöver du en pålitlig partner för att leda ditt projekt till framgång? Då har du kommit rätt! Vår expertis inom projektledning kommer att ta din idé från start till mål med effektivitet och precision.
Med över 25 års erfarenhet inom en rad olika branscher erbjuder xperitus helhetslösningar inom projektledning. Våra konsulter är välutbildade och har specialiserat sig på avancerade system, som t.ex. lagerhanteringssystem, distributionssystem, CRM eller omfattande förbättrings- och förändringsarbete.
Våra tjänster omfattar även implementering av system eller förändring av ett befintligt system, där vi förenklar processen från behovsanalys till efterföljande support. Vi kan även vara behjälpliga vid systemuppgraderingar. xperitus erbjuder rådgivning inom förbättringsarbete (change management) för att säkerställa att förändringar leder till långsiktiga framgångar.
implementering-netsuite-jdedwards-erp

Varför välja xperitus för ditt projektledningsbehov?

1. Erfarenhet:

Vårt team har en gedigen erfarenhet av att hantera projekt av alla storlekar och komplexitetsnivåer. Vi vet hur man navigerar genom utmaningar och levererar resultat i tid och inom budget.

En erfaren projektledare kan vara den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Det kan också vara avgörande för att bibehålla konkurrenskraft och effektivitet vid förbättringar och förändringar av affärsprocesser.

2. Skräddarsydda lösningar:

Vi förstår att varje projekt är unikt. Därför skapar vi skräddarsydda strategier och planer som passar just dina behov och mål.

Vårt team är har den erfarenhet som krävs för att hantera era specifika utmaningar. Genom att välja oss som din projektledningspartner garanterar vi inte bara att ditt projekt slutförs med precision, utan också att det bidrar till förbättrad effektivitet och innovation i din verksamhet.

Vi använder oss av dina befintliga projektledningsverktyg eller effektiva projektledningsverktyg från Oracle för att säkerställa smidiga processer

reports-now
implementering-affarssystem-erp

3. Kommunikation:

Tydlig och öppen kommunikation är nyckeln till framgångsrik projektledning. Vi håller dig informerad och engagerad under hela processen, så att du alltid vet var ditt projekt står.

4. Resultatinriktad:

Vår fokus ligger alltid på att leverera resultat av högsta kvalitet. Vi arbetar målinriktat för att säkerställa att ditt projekt når sina mål och överträffar dina förväntningar.

5. Kundnöjdhet:

Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder genom att leverera enastående service och resultat. Din tillfredsställelse är vår främsta prioritet.

Låt oss ta hand om projektledningen så att du kan fokusera på att förverkliga din vision. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål!

Projektmetod

Oracle Project Management Methodology (PMM) är en strukturerad ramverk för att hantera och genomföra projekt inom Oracle-miljöer. Det är utformat för att hjälpa organisationer att effektivt planera, genomföra och övervaka sina projekt för att säkerställa framgångsrik leverans inom tid och budget. Nedan följer en beskrivning av de huvudsakliga komponenterna och principerna i Oracle PMM:

Initiering och planering:

 • Projektinitiering: Identifiera mål, intressenter och resurser samt genomföra en förstudie för att fastställa projektets genomförbarhet.
 • Planering: Utarbeta en detaljerad projektplan som inkluderar tidslinjer, resursallokering, budget och milstolpar.

Genomförande:

 • Resursallokering: Tilldela resurser enligt den upprättade planen och övervaka deras prestanda under genomförandet.
 • Kommunikation: Främja öppen kommunikation inom projektteamet och med intressenter för att säkerställa att alla är informerade om projektets framsteg och eventuella förändringar.

Övervakning och styrning:

 • Mätning av framsteg: Jämföra faktisk prestation med planerad prestation för att identifiera avvikelser och vidta åtgärder vid behov.
 • Riskhantering: Identifiera och hantera projektets risker genom att utveckla riskhanteringsplaner och vidta åtgärder för att minimera deras påverkan.

Slutförande och utvärdering:

 • Leverans: Slutför projektet enligt den planerade tidsramen och leverera resultatet till kunden.
 • Utvärdering: Utvärdera projektets framgång och dra lärdomar för framtida projekt genom att analysera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.

Oracle PMM integreras ofta med Oracle-projektledningsverktyg och teknologier för att underlätta genomförandet och hanteringen av projektdata och resurser. Dess flexibilitet gör det möjligt att anpassa metodiken efter specifika behov och projekttyper, vilket gör den till ett användbart verktyg för organisationer som arbetar med komplexa projekt inom Oracle-miljöer.

jde-conference23-image2-4x3

Fördelar

puzzle-1

Helhetslösning

När du tar hjälp av oss finns vi alltid med dig hela vägen.
lightbulb

Stor erfarenhet

Flera av våra konsulter har över 25 års erfarenhet av Oracles affärssystem inom varierande branscher.
network

Effektiva verktyg

Våra konsulter använder effektiva projektledningsverktyg från Oracle.

user

Hög expertis

Vi besitter stor expertis av implementering och uppdatering av affärssystem.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.