Skip to content

NetSuite för Field Service

NetSuite tillhandahåller en kraftfull fältservicelösning som kan hjälpa företag inom installation, underhåll och service att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna och öka lönsamheten samtidigt som kundservicen förbättras. Om du letar efter en lösning som kan hjälpa dig att optimera din fältservice bör du överväga NetSuite affärssystem.

NetSuite molnbaserad fältservicelösning

 • Realtidsöversikt över hela verksamheten
 • Schemaläggningskarta med drag-and-dropfunktion
 • Lagerhantering
 • Mobilapp för förbättrad mobilitet
 • Heltäckande kundöversikt
 • Övervakning av jobbstatus i realtid
 • Anläggningshantering
 • Rapportering och analys i realtid
 • Förstärkt likviditet med godkännande och fakturering på plats
 • Nöjdare kunder och goda referenser
 • Inga integrationer från tredje part
Fältservice är en viktig del av verksamheten för många företag inom en rad olika branscher. Det innebär att kunna erbjuda service och support till kunder ute på fältet, till exempel vid installationer, underhåll eller reparationer. 
NetSuite erbjuder en helt integrerad Field Service Management-applikation som hjälper företag att öka produktiviteten och intäkterna, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. 
xperitus konsulter har omfattande branschkunskap inom Field Service. Detta i kombination med lång erfarenhet från affärssystem har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna till en lyckad ERP-implementation.

Field Service Management

Field Service Management består av modulerna Mobilapp och Schemaläggningsverktyget som båda erbjuder en rad funktioner som hjälper ditt företag att automatisera processer och arbetsflöden.
NetSuite för Field Service
NetSuite för Field Service - Schemaläggningsverktyg
Schemaläggningsverktyg
Schemaläggningsverktyget hjälper dig att effektivisera resurshanteringen och arbetsordrar. Lösningen erbjuder bland annat följande funktioner:
 • Tilldela rätt jobb till rätt tekniker - varje gång. Schemalägg individer och team (grupper).
 • Schemalägg jobb baserat på teknikerns kompetens, närhet och tillgänglighet med status- och platsuppdateringar i realtid.
 • Förbättra effektiviteten på platsen genom att ge teknikern full insikt i alla jobbdetaljer.
 • Tillhandahåll direkt assistans från kontoret genom att spegla vad som syns på teknikerns mobilapp.
Mobilapp

Mobilappen ger tekniker tillgång till all information de behöver för att utföra sina jobb, inklusive jobbeskrivningar, historik och reservdelar, samtidigt som de själva i realtid avrapporterar allt nedlagt arbete, förbrukat material etc.

Detta kan hjälpa tekniker att arbeta mer effektivt, minska antalet resor och ge bättre service till kunderna. Den mobila appen förenklar dessutom kommunikationen och samarbetet mellan fältteknikerna och den administrativa personalen. 

 • Ge fälttekniker direkt tillgång till all historiska data och fullständig insikt i jobbet, förbättrar effektiviteten på plats.
 • Öka antalet kompletta reparationer vid första besöket, minska antalet servicebilar.
 • Minska antalet samtal till kontoret genom att ge fullständig tillgång till kund- och anläggningshistorik.
 • Förbättra compliance och öka effektiviteten genom att förenkla administrationen med anpassade checklistor och formulär.
 • Påskynda kassaflödet genom att verifiera jobbet i fält med digitalt tagna foton och underskrifter.
 • Minska lagerförlusten och förbättra tillgängligheten av reservdelar med möjligheten att hantera lager från fältet.
 • Upprätthålla positiva kundrelationer genom att automatisera godkännanden ute på fältet.
NetSuite för Field Service - Mobilapp

Lösningar för Field Service i NetSuite

Schemaläggning
 • Lågt utnyttjande av resurser
 • Begränsad översikt av resurser
 • Upprepade samtal och uppföljning
 • GPS-spårning och en dynamisk schematavla påskyndar svarstiden och optimerar resursanvändningen.
 • Minskad schemaläggningstid
 • Ökad produktivitet
Fältlager
 • Förlust av lager och svinn
 • Låg andel lyckade reparationer på första försöket (FTFR)
 • Dyra reservdelar
 • Förseningar i leveranskedjor av reservdelar
 • Faktureringsproblem leder till uteblivna/försenade intäkter
 • Hantering och spårning av fältlager direkt i NetSuite minskar lagerförluster, förbättrar lagertransparensen ute på fältet och ökar andelen lyckade reparationer på första försöket (FTFR - First Time Fix Rate).
 • Minskad nedskrivning av lager
 • Minskat svinn
 • Fler lyckade reparationer på första försöket
 • 100% synlighet av lager
Manuellt arbete
 • Förseningar pga pappersarbete
 • Manuella dataprocesser
 • Hantering av kundtvister
 • Helt digitaliserade arbetsinstruktioner och återrapportering minskar administrationen och förbättrar kundupplevelsen.
 • Minskning av onödiga
  kundkrediter
 • Ökad produktivitet
 • Ökad effektivitet
 • Minskade kundtvister
Anläggningshantering och kundengagemang
 • Ingen anläggningshistorik ute på fältet
 • Tidsåtgång för att ringa om mer information
 • Merarbete
 • Att kunna fånga och komma åt anläggningshistorik och kundinformation direkt i NetSuite hjälper teknikerna att diagnostisera och hantera problem snabbare, vilket i sin tur bidrar till bättre kommunikation med kunderna.
 • Förbättrad kundupplevelse och förbättrad kommunikation
 • Snabb ärendehantering
 • Minskad reparationstid
 • Ökad effektivitet
Compliance och säkerhet
 • Ej digitaliserad registerföring utgör affärsrisker
 • Oförmåga att upprätthålla compliance
 • Tekniker, kunder och allmänhetens säkerhet äventyras
 • Helt digitaliserade compliance och säkerhetsformulär kombinerat med arbetsflöden och föreskrifter för genomförande.
 • Förbättrad compliance 
 • Snabbare införande av nya arbetsformulär
 • Förbättrad kvalitet
 • Minskade försäkringspremier
IT driftskostnader
 • Ej kompatibla system
 • Hög kostnad för att hantera integrationer och/eller anslutningar
 • Resurskrävande att hantera olika system
 • Inga integrationer eller anslutningar krävs. Ett system för all  verksamhetsstyrning, eliminerar ytterligare kostnader.
 • Minskade IT-kostnader
 • En helt integrerad och flexibel plattform som stödjer företags tillväxt
Rapportering
 • Långsamt beslutsfattande
 • Dålig resursplanering
 • Förlorade intäkter pga svårt att behålla kunder över tid
 • Långsam rapportering pga otillgänglig data i olika system
 • NetSuite erbjuder en helt integrerad plattform som möjliggör insikter och analyser via instrumentpaneler för att driva och påskynda beslutsfattande, planering och rapportering.
 • Eliminerade rapporteringsluckor
 • Ökad effektivitet
 • Förbättrad dataintegritet
 • Rapportering och beslutsfattande i realtid

Fördelar

increase

Förbättrad service

Branschledande hantering av kundrelationer förbättrar verksamhetens servicehantering.
handshake-1

Förenklad planering

Följsamma applikationer underlättar och förbättrar planeringen av finansiella mål.
loupe

Värdefulla insikter

Integrerad och följsam affärsintelligens som ger Fältserviceföretag värdefulla insikter.

practice

Effektivt

Internet-of-things låter tjänster, anställda och processer interagera med varandra sömlöst.
server

Sänkta kostnader

Reducera behovet av tredjepartslösningar och spendera mindre tid på administration.
goal

Höjd kvalitet

Minska felmarginaler i alla delar av verksamheten.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.