Finans & ekonomi

Både JD Edwards EnterpriseOnes och NetSuites lösning för ekonomisystem erbjuder sömlös kontroll över hela koncernstrukturen oavsett geografisk placering. Därmed ges god insikt i verksamhetens alla delar. Systemen är förberedda för att möta omvärldens olika regleringar och krav. Dessa uppdateras löpande och tillhandahålls antingen kontrollerat eller automatiskt genom molnet.

Ett ekonomisystem med integrerade och automatiserade funktioner effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt och ökar användarens operativa kontroll. Anställda tillåts istället lägga mer tid och fokus på värdeskapande uppgifter.

Fördelar

JD Edwards EnterpriseOne

Ett integrerat affärssystem med omfattande funktionalitet som stödjer en lång rad av affärsprocesser. JD Edwards EnterpriseOne erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för framförallt tillverkningsindustrin, grossister/distributörer samt bygg- och ingenjörsföretag. Systemet är anpassningsbart efter kundens eget val av databas, operativsystem och hårdvara – en unik fördel.

Läs mer

NetSuite

Ett molnbaserat affärssystem designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher. NetSuite används idag av mer än 40.000 olika företag och organisationer. Genom att från grunden byggts som just ett molnbaserat affärssystem erhålls ett fördelaktigt ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

Läs mer