För finansiell styrka och tillväxt

Utrusta verksamheten med verktyg för planering, budgetering och prognostisering.

Både JD Edwards EnterpriseOnes och NetSuites lösning för ekonomisystem erbjuder sömlös kontroll över hela koncernstrukturen oavsett geografisk placering. Därmed ges god insikt i verksamhetens alla delar. Systemen är förberedda för att möta omvärldens olika regleringar och krav. Dessa uppdateras löpande och tillhandahålls antingen kontrollerat eller automatiskt genom molnet.

Ett ekonomisystem med integrerade och automatiserade funktioner effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt och ökar användarens operativa kontroll. Anställda tillåts istället lägga mer tid och fokus på värdeskapande uppgifter.

Fördelar