Skip to content

Finans & ekonomi

JD Edwards EnterpriseOne och Oracle NetSuite ERP, ger sömlös kontroll över din organisations hela struktur. Affärssystemen effektiviserar även det dagliga arbetet och ökar operativ kontroll genom integrerade och automatiserade funktioner.

För finansiell styrka och tillväxt

Utrusta verksamheten med verktyg för planering, budgetering och prognostisering.

Både JD Edwards EnterpriseOnes och Oracle NetSuite ERP’s lösning för ekonomisystem erbjuder sömlös kontroll över hela koncernstrukturen oavsett geografisk placering. Därmed ges god insikt i verksamhetens alla delar. Systemen är förberedda för att möta omvärldens olika regleringar och krav. Dessa uppdateras löpande och tillhandahålls antingen kontrollerat eller automatiskt genom molnet.
Ett ekonomisystem med integrerade och automatiserade funktioner effektiviserar det dagliga arbetet avsevärt och ökar användarens operativa kontroll. Anställda tillåts istället lägga mer tid och fokus på värdeskapande uppgifter.

Fördelar

global

Heltäckande

Två av världens främsta och mest heltäckande affärssystem för finansiell hantering.
stairs

Möjliggör tillväxt

Utrusta verksamheten med verktyg för planering, budgetering och prognostisering för att säkerställa finansiell styrka och tillväxt.
handshake-1

Effektiv hantering

Hantera samtliga affärsenheter, fabriker och distributionslager med ett och samma system.

updated

Automatisering

Undvik misstag och spara tid genom automatiserad rapportering av intäkter och utgifter.
company-vision

Full kontroll

Inblick i affärsprocesser och kraftfulla analysverktyg möjliggör effektiv riskhantering och uppföljning.
network

Hög flexibilitet

Förbättra verksamhetens förmåga att anpassas efter nya kundförutsättningar och marknader.

Hör av dig

Varmt välkommen att kontakta oss för att ta reda på mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.