Skip to content

Fältservicelösning för NetSuite

No quod sanctus instructior ius, et intellegam interesset duo. Vix cu nibh gubergren dissentias. His velit veniam habemus ne. No doctus neglegentur vituperatoribus est, qui ad ipsum oratio. Ei duo dicant facilisi, qui at harum democritum consetetur.
Fältservicelösning för NetSuite

Fältservice är en viktig del av verksamheten för många företag inom en rad olika branscher. Det innebär att kunna erbjuda service och support till kunder ute på fältet, till exempel vid installationer, underhåll eller reparationer.

Att effektivisera fältserviceorganisationen är viktigt för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. En molnbaserad fältservicelösning kan hjälpa företag att uppnå dessa mål.

NetSuite molnbaserad fältservicelösning

NetSuites fältservice-modul erbjuder en rad funktioner för att hjälpa företag att effektivisera sin fältservice, bland annat genom:

  • Schemaläggning och resurshantering

  • Lager- och anläggningshantering

  • Historik, status och uppföljning

  • Synlighet, transparens och kontroll

  • Rapportering och analys

Fördelar med NetSuite fältservicelösning

Lösningen erbjuder en rad fördelar för företag som vill effektivisera sin fältservice.

  • Ökad produktivitet: minska schemaläggningstiden, förbättra resursutnyttjandet och minska pappersarbetet.

  • Ökad kundnöjdhet: förbättra kommunikationen och leverera en bättre kundupplevelse.

  • Minskade kostnader: minska kostnaderna för IT, lager och pappersarbete.

Helt integrerat 

NetSuite är ett helt integrerat molnbaserat affärssystem med en mycket kraftfull fältservicelösning som hjälper företag att förbättra lönsamheten och effektiviteten för sina fältservicetjänster. Lösningen består av modulerna Mobile App och Scheduler som båda erbjuder en rad funktioner som hjälper företag att automatisera sina processer och arbetsflöden.

Mobile App

Mobilappen ger tekniker tillgång till all information de behöver för att utföra sina jobb, inklusive jobbeskrivningar, historik och reservdelar, samtidigt som de själva i realtid avrapporterar allt nedlagt arbete, förbrukat material etc.

Detta kan hjälpa tekniker att arbeta mer effektivt, minska antalet resor och ge bättre service till kunderna. Den mobila appen förenklar dessutom kommunikationen och samarbetet mellan fältteknikerna och den administrativa personalen. 

  • Ge fälttekniker direkt tillgång till all historiska data och fullständig insikt i jobbet, förbättrar effektiviteten på plats.

  • Öka antalet kompletta reparationer vid första besöket, minska antalet servicebilar.

  • Minska antalet samtal till kontoret genom att ge fullständig tillgång till kund- och anläggningshistorik.

  • Förbättra compliance och öka effektiviteten genom att förenkla administrationen med anpassade checklistor och formulär.

  • Påskynda kassaflödet genom att verifiera jobbet i fält med digitalt tagna foton och underskrifter.

  • Minska lagerförlusten och förbättra tillgängligheten av reservdelar med möjligheten att hantera lager från fältet.

  • Upprätthålla positiva kundrelationer genom att automatisera godkännanden ute på fältet.

Scheduler

Schemaläggningsverktyget hjälper företag att effektivisera resurser och arbetsordrar. Lösningen erbjuder bland annat följande funktioner:

  • Tilldela rätt jobb till rätt tekniker - varje gång. Schemalägg individer och team (grupper).

  • Schemalägg jobb baserat på teknikerns kompetens, närhet och tillgänglighet med status- och platsuppdateringar i realtid.

  • Förbättra effektiviteten på platsen genom att ge teknikern full insikt i alla jobbdetaljer.

  • Tillhandahåll direkt assistans från kontoret genom att spegla vad som syns på teknikerns mobilapp.

Utnyttja kraften i NetSuite

NetSuite är ett molnbaserat affärssystem från Oracle. Det används av företag i olika storlek och branscher, till exempel inom tillverkning, detaljhandel, distribution och inom Fältservice. Genom att från grunden byggts som just ett molnbaserat affärssystem erhålls ett prenumerationsbaserat ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

NetSuite erbjuder en svit av moduler som täcker allt från ekonomistyrning till sälj- och kundrelationshantering (CRM), lager- och orderhantering, tillverkning, logistik, inköp, HR och projektledning. 

De olika modulerna i NetSuite hjälper företag att effektivisera sina affärsprocesser och minska sina kostnader. Systemet ger också god insyn i verksamheten, vilket i sin tur gör det enklare att fatta välgrundade beslut och effektivt hantera sina resurser.

Modulerna är fullständigt integrerade så att man kan hantera alla processer från en och samma plattform. Man kan konfigurera systemet så att det passar den egna verksamhetens krav och integrera det mot tredjepartsapplikationer.

När är Oracle NetSuite rätt val och varför? 

Sammanfattning

NetSuite tillhandahåller en kraftfull fältservicelösning som kan hjälpa företag att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna och öka lönsamheten samtidigt som kundservicen förbättras. Om du letar efter en lösning som kan hjälpa dig att optimera din fältservice bör du överväga NetSuite affärssystem.

För att veta mer om hur xperitus kan hjälpa ditt företag, kontakta oss idag!

Mobilappen ger tekniker tillgång till all information de behöver för att utföra sina jobb

  Utmaningar Lösning Resultat
Schemaläggning - Lågt utnyttjande av resurser
- Begränsad översikt av resurser
- Upprepade samtal och uppföljning
GPS-spårning och en dynamisk schematavla påskyndar svarstiden och optimerar resursanvändningen. - Minskad schemaläggningstid
- Ökad produktivitet
Fältlager - Förlust av lager och svinn
- Låg andel lyckade reparationer på första försöket (FTFR)
- Dyra reservdelar
- Förseningar i leveranskedjor av reservdelar
- Faktureringsproblem leder till uteblivna/försenade intäkter
Hantering och spårning av fältlager direkt i NetSuite minskar
lagerförluster, förbättrar lagertransparensen ute på fältet och ökar andelen lyckade reparationer på första försöket (FTFR -
First Time Fix Rate).
- Minskad nedskrivning av lager
- Minskat svinn
- Fler lyckade reparationer på första försöket
- 100% synlighet av lager
Manuellt arbete - Förseningar pga pappersarbete
- Manuella dataprocesser
- Hantering av kundtvister
Helt digitaliserade arbetsinstruktioner och återrapportering
minskar administrationen och
förbättrar kundupplevelsen.
- Minskning av onödiga
kundkrediter
- Ökad produktivitet
- Ökad effektivitet
- Minskade kundtvister
Anläggningshantering
och kundengagemang
- Ingen anläggningshistorik
ute på fältet
- Tidsåtgång för att ringa om mer information
- Merarbete
Att kunna fånga och komma åt anläggningshistorik och kundinformation direkt i NetSuite hjälper teknikerna att diagnostisera och hantera problem
snabbare, vilket i sin tur bidrar till bättre kommunikation med kunderna.
- Förbättrad kundupplevelse och förbättrad kommunikation
- Snabb ärendehantering
- Minskad reparationstid
- Ökad effektivitet
Compliance och säkerhet - Ej digitaliserad registerföring utgör affärsrisker
- Oförmåga att upprätthålla compliance 
- Tekniker, kunder och allmänhetens säkerhet äventyras
Helt digitaliserade compliance och säkerhetsformulär kombinerat med arbetsflöden och föreskrifter för genomförande.
Möjliggör compliance. Kan i vissa fall minska försäkringspremier.
- Förbättrad compliance 
- Snabbare införande av nya arbetsformulär
- Förbättrad kvalitet
- Minskade försäkringspremier
IT driftskostnader - Ej kompatibla system
- Hög kostnad för att hantera integrationer och/eller anslutningar
- Resurskrävande att hantera olika system
Inga integrationer eller anslutningar krävs. Ett system för all verksamhetsstyrning, eliminerar ytterligare kostnader. - Minskade IT-kostnader
- En helt integrerad och flexibel plattform som stödjer företags tillväxt
Rapportering - Långsamt beslutsfattande
- Dålig resursplanering
- Förlorade intäkter pga svårt att behålla kunder över tid
- Långsam rapportering pga otillgänglig data i olika system
NetSuite erbjuder en helt integrerad plattform som möjliggör insikter och analyser via instrumentpaneler för att driva och påskynda beslutsfattande, planering och rapportering. - Eliminerade rapporteringsluckor
- Ökad effektivitet
- Förbättrad dataintegritet
- Rapportering och
beslutsfattande i realtid