En 6-punktsjämförelse av ERP-lösningar: Moln eller Hybrid

Konsult inom affärssystem framför en dator

I takt med att företag fortsätter att transformeras digitalt, blir ERP-system (Enterprise Resource Planning) allt viktigare som verktyg. En viktig fråga i valet av ERP-system är huruvida man ska ha en moln- eller en hybridlösning. Varje modell har sina fördelar och potentiella nackdelar. I det här blogginlägget granskar vi båda modellerna utifrån sex olika parametrar, som vägledning för dig som ska jämföra ERP-system.

Molnbaserade ERP, dvs. SaaS-lösningar (Software as a Service), har fått ett rejält uppsving på senare år. Allt fler företag väljer denna abonnemangsmodell där leverantören tar ansvar för mjukvara, hårdvara, uppgraderingar och support.

Samtidigt föredrar andra företag en hybrid-lösning. Då köper de ERP-licenser och kör systemet som en Infrastructure as a Service (IaaS) eller Product as a Service (PaaS)-lösning, i kombination med olika serviceavtal.

Vilken modell som är det bästa valet beror på ditt företags unika behov.

En 6-punktsjämförelse av ERP-lösningar

Moln- och hybridmodellerna skiljer sig åt vad gäller flexibilitet, kontroll och kostnadsstruktur. Dessa kan i sin tur delas upp i sex nyckelområden, vart och ett viktigt att utvärdera för att hitta en lösning som matchar era krav.

1. Utrullningsalternativ och prestanda

 • IaaS: IaaS tillhandahåller en molninfrastruktur där användare kan distribuera sina egna operativsystem och applikationer. Det ger stor flexibilitet och kontroll över infrastrukturen, men prestandan kan variera beroende på den valda VM-konfigurationen och nätverksanslutningen.
 • PaaS: PaaS-plattformar erbjuder en färdigutvecklad miljö för att köra applikationer, inklusive en plattformsoberoende kodkörningsmotor. Prestandan är oftast konsekvent och optimerad för att köra applikationer snabbt och effektivt.
 • SaaS: SaaS-tjänster är webbaserade och kräver ingen utrullning från användarens sida. Prestandan beror på leverantörens infrastruktur och nätverkskapacitet.
 • On-premises: On-premises-lösningar körs på användarens egna servrar och nätverk. Prestandan kan optimeras efter behov, men kräver även att organisationen har rätt tekniska resurser och expertis.

2. Skalbarhet i licenser

 • IaaS: I IaaS-modellen betalar användare för infrastrukturresurser som virtuella maskiner, lagring och nätverk. Skalbarheten beror på användarens budget och behov av att köpa ytterligare resurser.
 • PaaS: PaaS-plattformar erbjuder ofta en enklare prissättningsmodell baserad på användningsnivåer eller resurser som CPU och minne. Det kan vara mer flexibelt och skalbart än IaaS beroende på leverantören.
 • SaaS: SaaS-tjänster debiteras oftast per användare eller månad, och skalbarheten är vanligtvis beroende av den valda prenumerationsnivån.
 • On-premises: On-premises-lösningar kräver engångskostnader för hårdvara och programvara samt underhållskostnader. Skalbarhet är begränsad till de resurser som organisationen har på plats.

3. Supportnivåer

 • IaaS: Supportnivån varierar beroende på molntjänstleverantören och avtalet. Användare kan ofta få grundläggande teknisk support, men underhåll av operativsystem och applikationer ligger vanligtvis hos användaren.
 • PaaS: PaaS-leverantörer erbjuder vanligtvis support för plattformen, inklusive drift och underhåll av den underliggande infrastrukturen. Användare ansvarar fortfarande för att utveckla och underhålla sina egna applikationer.
 • SaaS: SaaS-leverantörer erbjuder vanligtvis omfattande support, inklusive infrastruktur, applikationer och användarsupport.
 • On-premises: Supportnivån beror på organisationens interna resurser och avtal med programvaruleverantörer. Det kräver vanligtvis mer intern hantering.

4. Kontroll över uppgraderingar

 • IaaS: Användare har full kontroll över operativsystem och applikationsuppgraderingar på sina virtuella maskiner.
 • PaaS: PaaS-leverantörer hanterar oftast operativsystem- och plattformsuppgraderingar. Användare behöver fokusera på att uppgradera sina applikationer.
 • SaaS: SaaS-leverantörer ansvarar för alla uppgraderingar av både infrastrukturen och applikationerna. Användare har minimal kontroll över dessa.
 • On-premises: Användare har fullständig kontroll över när och hur de utför uppgraderingar av både hårdvara och programvara.

5. Möjligheter att anpassa

 • IaaS: I IaaS-modellen kan användare anpassa sina virtuella maskiner och applikationer i stor utsträckning, inklusive val av operativsystem och konfigurationer.
 • PaaS: PaaS-plattformar erbjuder viss anpassning inom ramen för den tillhandahållna utvecklingsmiljön, men de kan vara mindre flexibla än IaaS när det gäller infrastrukturkonfiguration.
 • SaaS: SaaS-tjänster är vanligtvis mindre anpassningsbara och följer leverantörens standardkonfigurationer och funktioner.
 • On-premises: On-premises-lösningar ger maximal anpassning, eftersom organisationen har full kontroll över infrastrukturen och programvaran.

6. Total ägandekostnad

 • IaaS: Total ägandekostnad inkluderar kostnader för infrastrukturresurser, underhåll, support och arbetskraft för att hantera och administrera VM och applikationer.
 • PaaS: Total ägandekostnad inkluderar kostnader för plattformsprenumerationer, utveckling av applikationer och eventuell anpassning, samt support och underhåll.
 • SaaS: Total ägandekostnad inkluderar kostnader för prenumerationsavgifter, uppgraderingar, eventuell anpassning och support. Det kan vara mer förutsägbart eftersom det vanligtvis finns fast prissättning.
 • On-premises: Total ägandekostnad inkluderar kostnader för hårdvara, programvara, underhåll, support och arbetskraft för att hantera alla aspekter av infrastrukturen och applikationerna.

Vilken ERP-modell är rätt för ditt företag?

Behoven hos ditt företag, vad gäller flexibilitet, kontroll, komplexitet och kostnad är det som avgör vilken typ av ERP-lösning som är mest fördelaktigt. Genom att objektivt överväga områdena ovan kan du fatta ett välgrundat beslut som överensstämmer med verksamhetens krav och framtida tillväxtplaner.

Inom Oracle-portföljen finns populära ERP-lösningar som uppfyller olika affärsbehov. Oracle NetSuite är just nu ett av de snabbast växande molnbaserade ERP-systemen på marknaden. Oracle JD Edwards EnterpriseOne är ett robust och mycket anpassningsbart ERP-system som kan köras i molnet, on-prem eller som hybrid. Det är populärt bland företag med komplexa affärsprocesser som verkar på högt konkurrensutsatta marknader.

Vi på xperitus hjälper våra kunder med systemfrågor men också i hög grad med deras process- och verksamhetsutveckling. Dessutom bistår vi företag som ska välja ERP-system. Har du frågor om affärssystem så kan vi hjälpa dig, välkommen till xperitus!