Tjänster

Affärssystem

Vi erbjuder alla typer av funktionell konsultation kring Oracles affärssystem JD Edwards EnterpriseOne och NetSuite.

Läs mer

Projektledning

Våra erfarna konsulter hjälper er igenom hela processen vid implementering av ert nya affärssystem eller vid förändring av ett befintligt system.

Läs mer

Teknologi

xperitus tillhandahåller tekniska konsulttjänster kring Oracle-produkterna JD Edwards och NetSuite samt expertis inom övriga IT-områden.

Läs mer

Utbildning

Vi skräddarsyr träningar och utbildningar för samtliga av våra produkter. Effektiv träning ökar verksamhetens konkurrenskraft och förbättrar ROI.

Läs mer

Utveckling

Vi utför utvecklingstjänster för Oracle-produkterna JD Edwards och NetSuite. Vi har även bred erfarenhet av integrering med andra system.

Läs mer

Support

Vi erbjuder support med ärendehantering på både svenska och engelska för kunder som använder JD Edwards, RF-SMART eller NetSuite.

Läs mer