Ett molnbaserat affärssystem

Ett affärssystem designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher.

Oracle NetSuite ERP är idag världsledande inom publika och molnbaserade affärssystem. Genom att från dag ett byggts från grunden som ett molnbaserat affärssystem erhålls ett fördelaktigt ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

Oracle NetSuite ERP industriledande gränssnitt (UI) är utvecklat med slutanvändaren i fokus och har satt standarden för den nya tidens moderna affärssystem. Gränssnittet underlättar användningen och förståelsen av affärssystemet, vilket höjer produktiviteten hos varje anställd.

Affärssystemet levereras även med inbyggd affärsintelligens (BI) med hundratals inbyggda BI-komponenter såsom KPI:er, rapporter och villkorsstyrda påminnelser – allt i realtid från en enhetlig databas.

Logo Oracle NetSuite Solution provider

Fördelar

xperitus – din partner för Oracle NetSuite ERP

På xperitus är vi experter på Oracle NetSuite ERP och hjälper er att implementera och konfigurera ert affärssystem. Det är en viktig framgångsfaktor att ta in extern experthjälp från en certifierad partner när arbetet med implementering av ett affärssystem ska göras. Som NetSuite Solution Partner har vi rätt kompetens och erfarenhet för att genomföra en lyckad implementering

Processer

Kombinera robust ekonomistyrning med inbyggd affärsintelligens (BI) för smartare och snabbare beslutsfattande.

 • Finans och redovisning
 • Fakturering
 • Intäktsredovisning
 • Budgetering
 • Rapportering
 • Global redovisning och konsolidering

Oracle NetSuite ERP accelererar processen från offert till fakturering genom att sammanlänka sälj och ekonomi med förenklad prissättning, hantering av säljordrar och returer.

 • Prissättning och kampanjer
 • Hantering av säljordrar
 • Hantering av returer

Ta kontroll över din tillverkningsprocess genom visualiserad data i realtid.

 • Produkt- och artikelhantering
 • Arbetsorder
 • Planering och schemaläggning
 • Kvalitetssäkring
 • MES-system

Uppnå full kontroll över verksamhetens logistik och ingående aktiviteter ifrån en och samma plattform (supply-chain management).

 • Planering
 • Genomförande
 • Samverkan
 • Support

Hantera hela det logistiska flödet i realtid med full spårbarhet och kontroll för att optimera era lagervärden.

 • Godsmottagning
 • Utleverans
 • Lagerhantering
 • Streckkodsläsning
 • Etikettdesign och utskrift
 • Regelstyrning för lageroptimering

Effektivisera processen från inköp till betalning och optimera verksamhetens kostnadshantering.

 • Upphandling
 • Offerthantering
 • Inköp
 • Betalning
 • Containerhantering

Förbättra översikten av organisationens olika projekt, tillgängliga resurser och dess individuella funktioner. Öka marginaler genom full överblick av projekt och resursutnyttjande.

 • Projektstatus i realtid
 • Tidsplanering av projekt
 • Beläggningsöversikt
 • Mobil lösning för tid- och kostnadsrapportering

NetSuites CRM-lösning effektiviseras med realtidsdata och 360 graders överblick av verksamhetens kunder.

 • Säljautomatik
 • Kundservicehantering
 • Marknadsautomatik
 • Mobil lösning

Vi kan integration för Oracle NetSuite ERP

Genom att integrera Oracle NetSuite ERP med andra system kan ni samla information från det egna företaget såväl som från era partners, leverantörer eller kunder. På xperitus är det ett av våra expertområden – att hjälpa företag med en lyckad integration. Vi har bred kunskap och expertis för att integrera just Oracle NetSuite ERP med andra system och databaser. Vilket hjälper er som företag att få ett effektivt flöde mellan de olika programmen som ni använder inom er verksamhet.

Ikonen för xperitus.

Branscher

Över 20 års samlad erfarenhet av att leverera, implementera och effektivisera affärssystem inom flertalet olika branscher.

Vi på xperitus verkar inom flera olika branscher och våra konsulter kan bistå dig med kunskap och erfarenhet av projekt och affärssystem inom flera olika affärsområden. Klicka på din bransch för att läsa mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.

Industriell tillverkning Lager & distribution Life science & medicin Projektdriven verksamhet Olja & gas Finans & ekonomi CRM