Ett molnbaserat affärssystem

Ett affärssystem designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher.

NetSuite är idag världsledande inom publika och molnbaserade affärssystem. Genom att från dag ett byggts från grunden som ett molnbaserat affärssystem erhålls ett fördelaktigt ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

NetSuites industriledande gränssnitt (UI) är utvecklat med slutanvändaren i fokus och har satt standarden för den nya tidens moderna affärssystem. Gränssnittet underlättar användningen och förståelsen av affärssystemet, vilket höjer produktiviteten hos varje anställd.

Affärssystemet levereras även med inbyggd affärsintelligens (BI) med hundratals inbyggda BI-komponenter såsom KPI:er, rapporter och villkorsstyrda påminnelser – allt i realtid från en enhetlig databas.

Fördelar

Processer

Ekonomi

Kombinera robust ekonomistyrning med inbyggd affärsintelligens (BI) för smartare och snabbare beslutsfattande.

 • Finans och redovisning
 • Fakturering
 • Intäktsredovisning
 • Budgetering
 • Rapportering
 • Global redovisning och konsolidering
Försäljning

NetSuite accelererar processen från offert till fakturering genom att sammanlänka sälj och ekonomi med förenklad prissättning, hantering av säljordrar och returer.

 • Prisättning och kampanjer
 • Hantering av säljordrar
 • Hantering av returer
Tillverkning

Ta kontroll över din tillverkningsprocess genom visualiserad data i realtid.

 • Produkt- och artikelhantering
 • Arbetsorder
 • Planering och schemaläggning
 • Kvalitetssäkring
 • MES-system
Logistik (SCM)

Uppnå full kontroll över verksamhetens logistik och ingående aktiviteter ifrån en och samma plattform (supply-chain management).

 • Planering
 • Genomförande
 • Samverkan
 • Support
Lagerhantering och WMS

Hantera hela det logistiska flödet i realtid med full spårbarhet och kontroll för att optimera era lagervärden.

 • Godsmottagning
 • Utleverans
 • Lagerhantering
 • Streckkodsläsning
 • Etikettdesign och utskrift
 • Regelstyrning för lageroptimering
Inköp

Effektivisera processen från inköp till betalning och optimera verksamhetens kostnadshantering.

 • Upphandling
 • Offerthantering
 • Inköp
 • Betalning
 • Containerhantering
Projekt- och resurshantering

Förbättra översikten av organisationens olika projekt, tillgängliga resurser och dess individuella funktioner. Öka marginaler genom full överblick av projekt och resursutnyttjande.

 • Projektstatus i realtid
 • Tidsplanering av projekt
 • Beläggningsöversikt
 • Mobil lösning för tid- och kostnadsrapportering
Kundrelationer (CRM)

NetSuites CRM-lösning effektiviseras med realtidsdata och 360 graders överblick av verksamhetens kunder.

 • Säljautomatik
 • Kundservicehantering
 • Marknadsautomatik
 • Mobil lösning

Branscher

Över 20 års samlad erfarenhet av att leverera, implementera och effektivisera affärssystem inom flertalet olika branscher.

Vi på xperitus verkar inom flera olika branscher och våra konsulter kan bistå dig med kunskap och erfarenhet av projekt och affärssystem inom flera olika affärsområden. Klicka på din bransch för att läsa mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.

Industriell tillverkning Lager & distribution Life science & medicin Projektdriven verksamhet Olja & gas Finans & ekonomi CRM