Molnbaserat affärssystem — vad och varför?

Företag som står inför val av affärssystem har mycket att tänka på och många frågor att ställa sig. En grundläggande fråga att besvara är om ERP-systemet ska vara lokalt eller molnbaserat. Att ha ett affärssystem som är molnbaserat har visat sig vara en uppåtgående populär trend. Vi listar fördelarna med ett molnbaserat affärssystem som kan vara bra att ha med i beräkningarna vid valet av system.  

Easy access 

Ett molnbaserat affärssystem tillåter hög tillgänglighet hos användaren, som alltid får tillgång till programvaror via nätet. Detta minskar riskerna för driftstopp. Vi på xperitus erbjuder det molnbaserade integrerade affärssystemet NetSuite som, helt oberoende av webbläsare har ett SLA på 99,5% tillgänglighet. NetSuite är idag världsledande inom publika och molnbaserade affärssystem. Läs mer om Netsuite affärssystem här.

Snabb implementation och installation

I dagens företagsklimat är det viktigt att företag tar tillvara på nya marknader och oväntade innovationer. Av den anledningen krävs det att företag är först på bollen och implementerar funktioner, processer och system snabbt. Ett molnbaserat ERP-system uppdateras kontinuerligt av leverantören och har alltid den senaste funktionaliteten. I licensen för affärssystemet NetSuite ingår det två automatiska uppdateringar per år. 

Optimerad Business Intelligence (BI) 

Företag använder sig av business intelligence, förkortat BI, för att få bättre insikt och förståelse för sina affärsprocesser. BI är kortfattat de tekniker, metoder och processer som används för att kunna fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. Ett molnbaserat affärssystem ger stora möjligheter för företag att optimera BI genom att lättare få tillgång till all sin data. Att analysera sin verksamhet skapar förutsättningar för att upprätthålla kvalitet och arbeta med förbättringar. 

Hög säkerhet  

Ett affärssystem är bara effektivt om det är pålitligt och säkert. Att ha en molnbaserad lösning kan traditionellt sett upplevas som osäkert. Men framstegen för säkerheten inom molnbaserade affärssystem har utvecklats i rätt riktning och idag anses det vara det absolut säkraste alternativet. I licensavtalet för ett molnbaserade systemet ingår datasäkerhet via leverantören. 

Tror du att ett molnbaserat affärssystem är någonting för ert företag? Eller vill ni veta mer? Vi på xperitus är experter på affärssystem. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om affärssystem och hur vi kan hjälpa just ert företag. 

Om oss Om NetSuite