Skip to content

Enterprise Automation: Framtiden för JD Edwards ERP

No quod sanctus instructior ius, et intellegam interesset duo. Vix cu nibh gubergren dissentias. His velit veniam habemus ne. No doctus neglegentur vituperatoribus est, qui ad ipsum oratio. Ei duo dicant facilisi, qui at harum democritum consetetur.
Enterprise Automation: Framtiden för JD Edwards ERP

Är Enterprise Automation nästa trend inom ERP? Svaret är Ja! Process Automation har blivit ett centralt verktyg för att hantera resurser effektivt i ERP-system och Enterprise Automation representerar nästa stora kliv framåt. I detta blogginlägg utforskar vi konceptet och vad det kan komma att betyda för företag som använder JD Edwards EnterpriseOne.

Du har förmodligen inte kunnat undgå snacket; Enterprise Automation väntas bli en dominerande trend inom ERP-sektorn. Oracle har redan positionerat sig inom detta utvecklingsområde och inom några år kommer Enterprise Automation att vara kärnan i xperitus strategiska inriktning.

Innan vi fördjupar oss i innebörden av, och potentialen med, Enterprise Automation, låt oss ta ett steg tillbaka och reflektera över resan hittills.

Stora framsteg inom Process Automation

Många företag har tagit stora kliv inom processautomation de senaste åren. Och bland våra JD Edwards-kunder är framgångshistorierna många och inspirerande. Allt från att minska de manuella stegen vid underhåll av masterdata till att automatisera orderprocesser och integrera leverantörsreskontra med externa kvittoskanningssystem.

På utvecklarsidan har mycket gjorts för att förenkla automatiseringen av processer. I JD Edwards har man till exempel integrerat JD Edwards Workflows i Orchestrator Studio, adderat allt kraftfullare verktyg till utbyggnadsramverket för att optimera applikationerna och utökat funktionaliteten i Logic Extensions.

Vad är Enterprise Automation?

Så vi har en ganska bra uppfattning om vad Processautomatisering innebär, men vad är då Enterprise Automation?

Enterprise Automation bygger vidare på Process Automation och tar den vidare från att hantera enskilda affärsprocesser till att omfamna företagsövergripande processer i hela organisationen. Huvudmålet är att effektivisera, ge insikt i hur företaget presterar samt möjliggöra beslutsfattande och dataanalys och i slutändan optimering tvärs olika avdelningar.

De huvudsakliga komponenterna i Enterprise Automation inkluderar Robotic Process Automation (RPA), Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning och integrationsverktyg som kopplar samman moduler i JD Edwards såväl som externa system och datakällor. Genom att integrera dessa komponenter strävar Enterprise Automation efter att optimera hela affärsverksamheten.

Skillnaderna mellan Enterprise och Process Automation

Här är några av de huvudsakliga skillnaderna mellan Enterprise Automation och Process Automation:

  • Omfattning: Enterprise Automation tar ett helhetsgrepp över verksamheten, t.ex. genom att mäta prestationen i Procure to Pay-processer; från att skapa prognoser till att ta emot varor och betala leverantörer eller från order hela vägen till plock, pack, frakt, fakturering och betalningsmottagning. Process Automation fokuserar mer på att automatisera de enskilda processerna i sig, såsom datainmatning, fakturering, försäljning- och leverans.

  • Komplexitet: Enterprise Automation involverar komplexa integrationer av olika teknologier för att hantera olika aspekter av verksamheten, medan Process Automation oftast fokuserar på enskilda processer t.ex. för att spara tid och minimera fel. 

  • Mål: Enterprise Automation syftar till att optimera och förbättra en organisations övergripande effektivitet till exempel genom att mäta ledtider från order till leverans, identifiera flaskhalsar i processer, analysera och till och med automatiskt korrigera dessa. Ett intelligent ERP med andra ord. Process Automation syftar till att effektivisera specifika processer.

  • Teknologi: Enterprise Automation drar nytta av ett spektrum av avancerade verktyg och teknologier, medan Process Automation oftast kombinerar en eller två.

Dra nytta av potentialen i data

En central del av Enterprise Automation är att dra nytta av den transaktionsdata som ett företag genererar. Som A.J. Schifano påpekade i sin presentation vid JD Edwards Nordic-konferensen i maj 2023:

  • Transaktionsdata är blodet i ett företag. Det är en guldgruva av ovärderlig, ännu oupptäckt information. Men den representerar också enorma möjligheter för kontinuerlig förbättring, innovation och transformation.

I en hektisk vardag är det dock lätt att glömma bort potentialen i transaktionsdata, vilket gör att möjligheterna ofta förblir outnyttjade.

Tänk dig till exempel att vi får brist på vissa artiklar mitt i veckan. Efter närmare granskning visar det sig att en leverantör avslår våra inköpsorder enbart på fredagar. Det är stor risk att detta problem inte upptäcks. 

Men genom att gräva djupare i data går det att automatiskt upptäcka sådana anomalier och direkt åtgärda problemen.

Automatisering – en del av datalivscykeln

Automatisering spelar en avgörande roll i denna datadrivna resa, inte bara för att effektivisera och öka produktiviteten. När automatisering genomsyrar ett företag så genereras omfattande data, som ger insikter om företagets verkliga status. Suboptimering se upp – Enterprise Automation är här för att ta dig!

Automatisering är därför en central del av datalivscykeln då den underlättar datainsamling, modellgenerering, problemlösning och mätning av resultat.

Men det handlar inte bara om att automatisera uppgifter; det handlar också om att fånga nyanserna i mänskliga interaktioner. Genom att introducera ”light touch automation” i uppgifter som görs av människor, kommer vi att kunna dokumentera rutinerna och ytterligare berika vår data för vidare analys.

Affärsvärdet av Enterprise Automation

Enterprise Automation förstärker kraften i ett ERP-system och kommer att revolutionera ERP-marknaden. Även om det kommer att innebära en del utmaningar, så erbjuder konceptet många fördelar för de företag som anammar tekniken:

  • Snabbare databehandling

  • Smartare beslutsfattande

  • Effektivare resurshantering

  • Kostnadsbesparingar

  • Avancerad realtidsanalys som ger insikter som tidigare var svåra att få

Genom att omfamna denna trend kan företag höja sin effektivitet, bli mer anpassningsbara till förändringar och skaffa sig konkurrensfördelar.

Hur förhåller sig Business Intelligence till Enterprise Automation?

Business Intelligence är ett annat koncept som betonar användningen av data. Det är, som du säkert vet, processen att samla in, analysera och visualisera information för att kunna fatta välgrundade beslut baserat på fakta. 

Så, det låter väldigt mycket som Enterprise Automation, eller hur? De två disciplinerna har emellertid olika styrkor och kan idealt kombineras för att optimera en verksamhet. Medan BI ger insikter genom dataanalys, fokuserar Enterprise Automation på automatisering och optimering av processerna för förbättrad effektivitet och precision.

Enterprise Automation kan till exempel automatisera processen att samla in och bearbeta data från olika datakällor och likaså presentera den med hjälp automatiska rapporteringsverktyg – något som vanligtvis är väldigt tidskrävande inom Business Intelligence.

Slutligen

Sammanfattningsvis öppnar dataanalys och automatisering dörren för betydande processförbättring och innovation.

Enterprise Automation är framtiden för JD Edwards och även om det fortfarande är en vision, så är det redan en viktig del av Oracles plan framåt. Och EnterpriseOne börjar inte från noll! Det finns redan en solid grund att bygga vidare på med mängder av redan tillgängliga resurser såsom; definierade KPIer, Orchestrations, Watchlists, UxOne Pages, komplex analysfunktionalitet i Logic Extensions och viktigast av allt – din digitala guldgruva – din data.

Bloggpost Innovation i fokus

Enterprise Automation representerar en långsiktig strategisk plan för JD Edwards. Det är en transformationsresa som vi på xperitus ser fram emot att utforska tillsammans med våra kunder och andra JDE-användare.

Du sitter på en guldgruva med information och Enterprise Automation är nyckeln för att låsa upp dess hemligheter.