Projektdriven verksamhet

NetSuite är den första molnlösningen som erbjuder full ERP-funktionalitet tillsammans med automatiserade funktioner för företag med projektdriven verksamhet. Professional service automation (PSA) och Service resource planning (SRP) kompletterar med mycket starka verktyg för operativ planering av den dagliga verksamheten.

NetSuites lösningar lämpar sig för organisationer med allt ifrån enstaka till tiotusentals användare. Eftersom NetSuite är ett helt molnbaserat system kan användarna, vare sig de ute hos kund, i bilen eller på möte, enkelt nå det interna affärssystemet via en webbläsare vart som helst i världen.

Fördelarna

NetSuite

Ett molnbaserat affärssystem designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher. NetSuite används idag av mer än 40.000 olika företag och organisationer. Genom att från grunden byggts som just ett molnbaserat affärssystem erhålls ett fördelaktigt ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

Läs mer