Ett integrerat affärssystem

Omfattande funktionalitet som kombinerar affärsnytta, standardiserad teknologi och djup erfarenhet från olika industrigrenar.

Oracles JD Edwards EnterpriseOne stödjer en lång rad av affärsprocesser, såsom finans, projekt, inköp, lager, CRM, försäljning, prognostisering, tillverkning och försörjningskedjor (SCM).

Med ett tydligt fokus på verksamheter inom tillverkningsindustrin, grossister/distributörer, bygg- och ingenjörsföretag erbjuder JD Edwards EnterpriseOne mycket konkurrenskraftiga lösningar för företag och organisationer inom dessa branscher.

Systemet kan med fördel nyttjas som en molnlösning och är anpassningsbart efter kundens eget val av databas, operativsystem och hårdvara – en unik fördel. Som kund kan man bygga ut och expandera sin IT-lösning för att möta befintliga och nya affärskrav.

Fördelar

Vi är din partner för JD Edwards

Som experter på JD Edwards kan vi på xperitus hjälpa er att implementera, konfigurera och optimera ert affärssystem. Vi vet att hjälp av en extern expert är en viktig faktor för en framgångsrik implementering. Som partner för JD Edwards kan vi genomföra en lyckad implementering tack vare rätt kompetens och erfarenhet.

Processer

De finansiella mjukvarumodulerna i JD Edwards EnterpriseOne ger er organisation rätt förutsättningar för att ha kontroll på värdet av varje intäkt och utgift, oavsett i vilket land eller i vilken valuta transaktionen genomförs.

Systemet möjliggör snabb och säker respons på ständigt föränderliga omständigheter, effektiviserar transaktioner och förbättrar precisionen i er finansiella rapportering.

Oracles JD Edwards EnterpriseOne Supply Chain Management är nyckeln till behovsbaserad tillverkning och distribution.

Dessa mjukvarumoduler främjar omsättningstillväxt och kostnadsreduceringar genom att facilitera en effektivare användning av verksamhetens resurser. Exempel på detta är att förbättra fyllnadsgrader, förkorta ledtider och minska överflödiga lagersaldon.

Ta kontroll över ert projekt genom proaktiv hantering av kostnader och fakturering med JD Edwards EnterpriseOnes projektledningsapplikationer. Nyttja avancerad prognostisering av arbetsuppgifter och kostnader på ett pålitligt och användarvänligt sätt.

Oracles JD Edwards EnterpriseOnes Asset Lifecycle-verktyg hjälper till att generera mer värde från era resurser, vare sig de består av anläggningar, fastigheter eller utrustning.

Från kapitalplanering och budgetering till underhåll och reparationer, JD Edwards EnterpriseOne maximerar lönsamheten och avkastningen under resursens hela livscykel.

Oracles JD Edwards EnterpriseOnes orderhanteringsverktyg låter er strömlinjeforma orderhanteringen och bevara översikt och kontroll från start till mål för varje enskild order.

Oracles JD Edwards EnterpriseOnes tillverkningsapplikation hjälper produktionsverksamheter att utveckla, tillverka och distribuera produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

Verktygen ökar produktiviteten i processer och optimerar samtidigt resurser för att säkerställa kundnöjdhet och uppnådda förväntningar inom pris, kvalitet och leverans.

Oracles JD Edwards EnterpriseOnes mobila plattformar och lösningar innehåller en mängd applikationer som underlättar arbetet för anställda i alla verksamhetens funktioner. Oavsett roll eller val av mobil enhet erhålls ett modernt och integrerat verktyg som förbättrar organisationens produktivitet och resultat.

JD Edwards EnterpriseOne är även den första ERP-mjukvaran som är kompatibel med alla program som är designade för Apple iPad.

Oracles JD Edwards EnterpriseOnes One View Reporting-lösning är specifikt designad för att låta användare tillgå och anpassa rapportering av transaktionsdata i realtid.

Genom att få välja mellan listor, tabeller och grafer är det lätt att på egen hand skapa personaliserade liverapporter över verksamheten så att varje användare kan ta till sig informationen på ett effektivt sätt.

Genom att använda JD Edwards EnterpriseOnes molnlösning finns hela systemet tillgängligt när och vart som helst. Det medför även stora tidsbesparingar och kostnadsreduceringar vid installering, underhåll och uppgradering av systemet – som dessutom blir väldigt skalbart.

Använd JD Edwards EnterpriseOne för att uppnå fördelarna med att koppla samman fysisk utrustning till ett nätverk (Internet of Things). Genom användning av sensorer tillåts kommunikation både maskiner emellan samt mellan maskiner och människor. Realtidsinformation från maskiner hjälper användaren att förutse underhållsbehov och förbättra produktionsresultat.

Med Internet of Things samlas data in från enskilda lokala processer och delas med ERP-systemet så att rätt person i organisationen kan se exakt status i realtid.

Integration för JD Edwards – vår expertis

JD Edwards är ett flexibelt affärssystem som med fördel kan integreras med system och databaser som används internt eller av leverantörer, kunder och partners. Med vår expertis hjälper vi er med en lyckad integration och ni kan därefter få ett effektivt flöde mellan applikationer och program i ett gränssnitt som är skräddarsytt för er verksamhet.

Ikonen för xperitus.

Branscher

Över 20 års samlad erfarenhet av att leverera, implementera och effektivisera affärssystem inom flertalet olika branscher.

Vi på xperitus verkar inom flera olika branscher och våra konsulter kan bistå dig med kunskap och erfarenhet av projekt och affärssystem inom flera olika affärsområden. Klicka på din bransch för att läsa mer om hur våra tjänster och produkter kan hjälpa just din verksamhet.

Industriell tillverkning Lager & distribution Life science & medicin Projektdriven verksamhet Olja & gas Finans & ekonomi CRM