Olja & gas

Nedströms raffinaderier behöver effektivisera leveranser samtidigt som bränsle- och marknadsföringsföretag behöver förbättra omsättningen. Oracles molnlösningar säkerställer långsiktig framgång och tillåter nedströms företag att på ett effektivt sätt tillhandahålla energi till världen.

xperitus tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, inklusive konsultverksamhet avseende implementering, uppgradering eller support av ditt Oracle JD Edwards Oil & Gas-paket.

Fördelarna

JD Edwards EnterpriseOne

Ett integrerat affärssystem med omfattande funktionalitet som stödjer en lång rad av affärsprocesser. JD Edwards EnterpriseOne erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för framförallt tillverkningsindustrin, grossister/distributörer samt bygg- och ingenjörsföretag. Systemet är anpassningsbart efter kundens eget val av databas, operativsystem och hårdvara – en unik fördel.

Läs mer