Långsiktig framgång

Effektiv hantering av resurser, kostnader och risker på en och samma plats.

Nedströms raffinaderier behöver effektivisera leveranser samtidigt som bränsle- och marknadsföringsföretag behöver förbättra omsättningen. Oracles molnlösningar säkerställer långsiktig framgång och tillåter nedströms företag att på ett effektivt sätt tillhandahålla energi till världen.

xperitus tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, inklusive konsultverksamhet avseende implementering, uppgradering eller support av ditt Oracle JD Edwards Oil & Gas-paket.

Fördelar