Kvalitetssäkra ert arbete

Förbättra produktöversikten och få total kontroll över produktionen med full spårbarhet i realtid.

Vi erbjuder kompletta integrationer av lösningar för företag inom Life Science & medicin. Vi tillhandahåller ett varierat utbud av tjänster, inklusive konsultation vid implementering, uppgradering och support av JD Edwards EnterpriseOne och Netsuites produkter som är anpassade för dessa typer av verksamheter.

Fördelar