Möt framtidens digitala utmaningar

Effektivisera verksamhetens lager med djupgående parametrar och kontrollverktyg.

Affärsfunktioner inom distribution och lagerhållning har traditionellt sett haft ett stort fokus på isolerade kostnadsbesparingar. Dagens, och framtidens, marknad karaktäriseras dock av flera och mer komplexa utmaningar kopplade till konkurrens, digitalisering och snabbt ökande krav från kunder.

Både Oracle JD Edwards EnterpriseOne Warehouse Management System (WMS) och Oracle NetSuites wholesale and distribution-lösning erbjuder en rad funktioner som förbättrar verksamhetens förmåga att hantera dessa utmaningar. Tjänsterna är paketerade i moderna lösningar, vilket ger ett kostnadseffektivt ägandeskap för dig som kund.

Fördelar