Lager & distribution

Affärsfunktioner inom distribution och lagerhållning har traditionellt sett haft ett stort fokus på isolerade kostnadsbesparingar. Dagens, och framtidens, marknad karaktäriseras dock av flera och mer komplexa utmaningar kopplade till konkurrens, digitalisering och snabbt ökande krav från kunder.

Både JD Edwards EnterpriseOne Warehouse Management System (WMS) och NetSuites wholesale and distribution-lösning erbjuder en rad funktioner som förbättrar verksamhetens förmåga att hantera dessa utmaningar. Tjänsterna är paketerad i moderna lösningar, vilket ger ett kostnadseffektivt ägandeskap för dig som kund.

Fördelarna

JD Edwards EnterpriseOne

Ett integrerat affärssystem med omfattande funktionalitet som stödjer en lång rad av affärsprocesser. JD Edwards EnterpriseOne erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för framförallt tillverkningsindustrin, grossister/distributörer samt bygg- och ingenjörsföretag. Systemet är anpassningsbart efter kundens eget val av databas, operativsystem och hårdvara – en unik fördel.

Läs mer

NetSuite

Ett molnbaserat affärssystem designat för att stödja och effektivisera den dagliga verksamheten för bolag i alla storlekar och branscher. NetSuite används idag av mer än 40.000 olika företag och organisationer. Genom att från grunden byggts som just ett molnbaserat affärssystem erhålls ett fördelaktigt ägande med hög kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

Läs mer