Från uppstart till avslut

xperitus erfarna konsulter finns alltid med er under hela projektet.

xperitus hjälper er igenom hela processen vid implementering av ett nytt affärssystem eller vid förändring av ett befintligt system. Från uppstart och planering till genomförande och avslut — vi finns där hela vägen. Genom att anlita oss får ni tillgång till över 20 års samlad erfarenhet av projektledning.

Vi använder oss av effektiva projektledningsverktyg från Oracle som vi besitter stor expertis inom. Våra konsulter har långvarig erfarenhet från implementering, förbättringsprojekt och uppgradering inom bland annat affärssystem, lager- och distributionssystem, customer relationship management (CRM) samt förbättringsarbete och förändringsarbete (change management).

Fördelar